en
Publicēts: 21.02.2020

Turpinot pārmaiņu īstenošanu Latvijas Bankā, t.sk. veidojot efektīvāku pārvaldības modeli, Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks ir izvirzījis kandidātus vakantajām amata vietām Latvijas Bankas padomē.

Šodien M. Kazāks klātienē iesniedza Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei oficiālu vēstuli, lūdzot Latvijas parlamentu apstiprināt Māri Kāli Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā un Zitu Zariņu – Latvijas Bankas padomes locekles amatā.

Latvijas Bankas padomes locekļa amata vieta kļuva vakanta, Saeimai M. Kazāku ievēlot Latvijas Bankas prezidenta amatā. Savukārt Latvijas Bankas prezidenta vietnieces Zojas Razmusas amata pilnvaru termiņš noslēdzas 2020. gada 12. martā.

Maris Kalis Zita Zarina

Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatam izvirzītais M. Kālis pašlaik vada Latvijas Bankas valdi, kas ikdienā nodrošina Latvijas Bankas operatīvo darbību. Līdztekus Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja pienākumiem M. Kālis vada Latvijas Bankas investīciju komiteju un koordinē nozīmīgāko Latvijas Bankas attīstības projektu īstenošanu.

M. Kālis pirms darba Latvijas Bankā strādājis starptautiskajā revidentu un uzņēmējdarbības konsultāciju komercpraksē Arthur Andersen, bet pēc pievienošanās Latvijas Bankas komandai ieņēmis nozīmīgu lomu gan Latvijas Bankas attīstībā, gan nacionāla un starptautiska mēroga projektu veiksmīgā īstenošanā. M. Kāļa darba pieredze ietver ciešu sadarbību ar Eiropas Centrālo banku, t.sk. dalību Eiropas Centrālās bankas Padomes un Ģenerālpadomes jautājumu risināšanā, kā arī darbu starptautiskās ekspertu komandās, pārstāvot Starptautisko Valūtas fondu vairākās tehniskās palīdzības programmās Eiropā. Līdztekus darbam Latvijas Bankā M. Kālis strādājis par lektoru Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē (tagad – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte) un piedalījies Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbā.

Latvijas Bankas padomes locekles amatam izvirzītā Z. Zariņa pašlaik ieņem Valsts kontroles padomes locekles amatu.

M. Kazāks uzsver, ka Z. Zariņas darba pieredze revīzijas jomā un profesionālās un personiskās īpašības stiprinās Latvijas Bankas vadības komandu centrālajai bankai un visam Latvijas finanšu sektoram nozīmīgajā pārmaiņu laikā. Z. Zariņa var sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas Bankas struktūras pārveidē, t.sk. saistībā ar iespējamo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pievienošanu Latvijas Bankai.

Tuvāko nedēļu laikā Saeimas frakcijās un atbildīgajā Budžeta (nodokļu) komisijā notiks diskusijas par minētajiem kandidātiem, kurās piedalīsies un savu izvēli pamatos Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks.

"Pēdējos mēnešos apņēmīgi strādājam, īstenojot pārmaiņas Latvijas Bankā. Būtiski stiprināt Latvijas Bankas vadības komandu, ņemot vērā tos sarežģītos uzdevumus, kas mūs gaida tuvākajā nākotnē (pārmaiņas pārvaldības modelī, iespējamā FKTK pievienošana centrālajai bankai, Latvijas uzdevumi finanšu sektora pārmaiņu procesā, t.sk. Latvijas Bankas loma Starptautiskā Valūtas fonda īstenotajā Latvijas finanšu sektora novērtēšanas procesā, u.c.). Uzskatu, ka M. Kālis un Z. Zariņa ir īstie cilvēki, kuri var sniegt nozīmīgu ieguldījumu šajā darbā," savu izvēli pamato M. Kazāks.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas padomē darbojas 6 cilvēki – prezidents, prezidenta vietnieks un 4 padomes locekļi. Pašlaik Latvijas Bankas padome darbojas 5 cilvēku sastāvā (detalizētu informāciju sk. https://www.bank.lv/par-mums/struktura).

 

Uzziņai

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:
– līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru un veicina to raitu darbību;
– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
– sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru;
– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.


Multimediji

M. Kazāks TV3

M. Kazāks: nevaram atļauties pazaudēt nevienu iedzīvotāju

Intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" (24.11.2020.) Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks: Mēs nevaram atļauties pazaudēt nevienu iedzīvotāju, mēs nevaram atļauties riskēt ar nabadzības pieaugumu, mēs nevaram atļauties riskēt ar nevienlīdzības pieaugumu, jo tas nākotnē mūs visus negatīvi ietekmēs. Mēģinām atbalstīt ar makšķeri, kur tas ir iespējams, nevis ar zivi.

Mārtiņš Kazāks par centrālās bankas lomu sabiedrībā

Person of Interest by SSE Riga. 20.11.2020. (angļu valodā).

Digitālais eiro – jauns maksāšanas līdzeklis nākotnei

Papildus eiro banknotēm un monētām pēc dažiem gadiem Eiropas Centrālā banka emitēs arī “digitālo eiro”, kas būs pieejams visām privātpersonām un uzņēmumiem, būtiski mainot maksājumu sistēmu funkcionēšanas veidu, vēsta TV3 ziņas.(07.11.2020.)