en

Latvijas Bankas valde ir apstiprinājusi Latvijas Bankas 2018. gada finanšu pārskatus, kuros fiksēts, ka Latvijas Bankas 2018. gada peļņa bija 14.6 milj. eiro.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas gada finanšu pārskatu revīziju veic Eiropas Centrālās bankas Padomes ieteikti un Eiropas Savienības Padomes apstiprināti neatkarīgi ārējie revidenti. Latvijas Banka ir saņēmusi pozitīvu revidentu atzinumu par tās 2018. gada finanšu pārskatiem no auditorfirmas "KPMG Baltics SIA".

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" 70% jeb 10.2 milj. eiro no Latvijas Bankas 2018. gada peļņas tiks ieskaitīti valsts ieņēmumos un pārējā peļņas daļa – Latvijas Bankas rezerves kapitālā.

Latvijas Bankas kopējā peļņa pēdējos 5 gados ir 117.0 milj. eiro, t.sk. ieskaitījumi valsts ieņēmumos – 76.8 milj. eiro.

Latvijas Banka 2018. gadā turpināja veiksmīgi īstenot vairākus nozīmīgus projektus, un gada pēdējos mēnešos jau vairāk nekā 90% Latvijas kredītiestāžu klientu kļuva pieejami zibenīgi starpbanku maksājumi jebkurā diennakts laikā, t.sk. brīvdienās un svētku dienās. Detalizētāk – https://www.bank.lv/auditorijas/medijiem/latvijas-bankas-informacija-presei/11649-latvija-eiro-zonas-lidere-moderno-maksajumu-joma.

2018. gada 1. augustā Latvija pievienojās Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) Speciālajam datu izplatīšanas standartam Plus (SDIS+) un kļuva par 17. valsti pasaulē, kas īsteno augstākā līmeņa SVF datu izplatīšanas standarta iniciatīvu. Latvijas Banka koordinē SDIS+ standarta īstenošanu Latvijā, un tas nodrošina vienotu un lietotājam ērtu informāciju par svarīgākajām valsts tautsaimniecības un finanšu statistisko datu kategorijām un atbildīgajām institūcijām. Papildu informācija – https://www.bank.lv/auditorijas/medijiem/latvijas-bankas-informacija-presei/11473-latvija-pievienojusies-augstaka-limena-starptautiska-valutas-fonda-datu-izplatisanas-standartam.

2018. gadā tika nostiprināta Latvijas Bankas kā Baltijas reģionālā skaidrās naudas uzglabāšanas un apstrādes centra loma, pilnveidota Kredītu reģistra darbība un īstenoti citi nozīmīgi pasākumi (sk. pievienoto infografiku).

Latvijas Banka 2018 900px

Multimediji

Maksājumi starp bankām un Latvijas Banka

Izveidot un uzturēt drošu un efektīvu maksājumu sistēmu ir viens no centrālo banku galvenajiem uzdevumiem. Šāda maksājumu sistēma būtiski veicina finanšu sektora attīstību valstī, nodrošinot bezskaidrās naudas norēķinus starp bankām. Latvijas Banka uztur divas pilnībā automatizētas maksājumu sistēmas, ar kuru palīdzību tiek nodrošināti starpbanku norēķini eiro, t.sk. arī zibmaksājumi.

Latvijas Bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka intervija Rīta Panorāmā

Par koronavīrusa ietekmi un citām aktualitātēm ekonomikā (05.03.2020.) 

Īsi par aktuālo ekonomikā

Mārtiņa Kazāka vieslekcija LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 16.10.2019.