Publicēts: 11.05.2022.

Eiropas Investīciju banka (EIB), Lietuvos bankas, Latvijas Banka un Eesti Pank kopīgi organizē vebināru “Investīcijas Baltijas valstīs: no pandēmijas līdz karam” (Investment in the Baltics: From pandemic to war), kurā tiks aplūkotas svarīgākās ekonomiskās un investīciju tendences visās Baltijas valstīs.

eib vebināra vizuālis

Vebinārs pulcēs politikas veidotājus un ekonomistus, kā arī finanšu iestāžu un uzņēmēju pārstāvjus.

Vebināru atklās EIB Viceprezidenta Tomasa Ostrosa (Thomas Östros) un Lietuvos bankas valdes priekšsēdētājs Ģedimina Šimkus (Gediminas Šimkus) uzrunas, kam sekos EIB pētījumu par investīcijām Baltijas valstīs rezultātu prezentācija, t.sk., tiks runāts par Ukrainā notiekošā kara ietekmi uz investīcijām. Vebināra turpinājumā sekos paneļdiskusija, kurā piedalīsies visu triju Baltijas valstu centrālo banku prezidenti un kurā tiks aplūkota makroekonomiskā un finanšu situācija reģionā un tās ietekme uz investīcijām. Vebināru noslēgs paneļdiskusija, kurā tiks spriests par kara ietekmi uz investīcijām, pandēmijas ietekmi un politikas reakciju uz to, kā arī par investīciju nākotnes prioritātēm.

Vebināra programma:

☑ EIB pētījumu par investīcijām Baltijas valstīs rezultātu prezentācija, t.sk., tiks runāts par Ukrainā notiekošā kara ietekmi uz investīcijām

☑ paneļdiskusija, kurā piedalīsies visu triju Baltijas valstu centrālo banku prezidenti un kurā tiks aplūkota makroekonomiskā un finanšu situācija reģionā un tās ietekme uz investīcijām

☑ paneļdiskusija, kurā tiks spriests par kara ietekmi uz investīcijām, pandēmijas ietekmi un politikas reakciju uz to, kā arī par investīciju nākotnes prioritātēm. Vairāk