Publicēts: 10.02.2022.

Latvijas Bankas padome apstiprinājusi Latvijas Bankas Revīzijas komiteju jaunā sastāvā. Divi no trim komitejas locekļiem ir neatkarīgi profesionāļi, kuri izvēlēti konkursā un nav Latvijas Bankas amatpersonas vai darbinieki.

Revīzijas komiteja, kurā iesaistīti augsta līmeņa neatkarīgi eksperti, ir viens no Latvijas Bankas darbības pārraudzības ietvara elementiem, kas ir īpaši nozīmīgs viena līmeņa pārvaldības modelī.

Latvijas Bankas Revīzijas komiteju vadīs Kristīne Potapoviča – revīzijas prakses "Potapoviča un Andersone" vadītāja un valdes priekšsēdētāja. Potapoviča ir zvērināta revidente, revīzijas jomā darbojas vairāk nekā 15 gadus. Bijusi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdē. Par Latvijas Bankas Revīzijas komitejas vadītājas pilnvaru termiņu noteikti četri gadi.

Par komitejas vadītājas vietnieci apstiprināta Kristīne Sarkane – AS "Sadales tīkls" valdes locekle un finanšu direktore. Iepriekš Sarkane strādājusi kā SIA "Forevers" finanšu direktore un AS "Luminor" finanšu vadītāja, kā arī dažādos vadošos amatos SIA "Lattelecom". Par vadītājas vietnieces pilnvaru termiņu noteikti trīs gadi.

Tāpat kā līdz šim, Revīzijas komitejā darbosies Latvijas Bankas padomes locekle Zita Zariņa. Pirms pievienošanās Latvijas Bankas vadības komandai Zariņa darbojās Valsts kontroles padomē un vadīja Valsts kontroles Revīzijas un metodoloģijas departamentu, bet pirms tam strādāja Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Revīzijas komitejā Zariņa darbosies turpmākos divus gadus.

Atšķirīgi sākotnējie pilnvaru termiņi noteikti, lai novērstu situāciju nākotnē, kad vienlaikus nomainās visi Revīzijas komitejas locekļi un netiek saglabāta pēctecība. Turpmāk Revīzijas komitejas locekļu pilnvaru termiņi tiks noteikti četri gadi.  

Revīzijas komiteja pārrauga Latvijas Bankas finanšu pārskatu sagatavošanu un iekšējās kontroles sistēmas darbību, kā arī iekšējā audita un ārējo revidentu darbību.

Latvijas Bankas Revīzijas komiteja jaunā sastāvā apstiprināta šā gada 31. janvārī.

Citi jaunumi

08.06.2023.

Kazāks par naudu un ekonomiku raidījumā "Krustpunktā"

Īsumā Latvijas ekonomika ir noturīgāka pret negatīviem...
06.06.2023.

Latvijas Banka sagatavojusi finanšu tirgus dalībniekiem kontrolsarakstu IT un drošības pārvaldības pašvērtējuma veikšanai

Lai palīdzētu finanšu tirgus dalībniekiem novērtēt savus...
05.06.2023.

Infografika: Apdrošināšanas izplatīšana Latvijā 2022. gadā

2022. gadā Latvijā strādāja sešas apdrošināšanas sabiedrības...
31.05.2023.

Latvijas Banka aicina uz diskusijām sarunu festivālā "LAMPA"

Šā gada sarunu festivālā "LAMPA", kas 9. un 10. jūnijā...
29.05.2023.

Par Latvijas Bankas darbu 29. maijā

Saistībā ar Saeimas lēmumu pasludināt 29. maiju par svētku...
26.05.2023.

Anulēta akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrības licence

Pēc akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu...
24.05.2023.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "VEF" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 23. maijā saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu...
23.05.2023.

Izlaidīs 2 eiro piemiņas monētu "Saulespuķe Ukrainai"

Otrdien, 30. maijā, Latvijas Banka izlaidīs īpašu 2 eiro...
18.05.2023.

Kā sasniegt kapitāla tirgus attīstībai valstiski nospraustos mērķus

Visiem, kas interesējas par Latvijas ekonomikas izaugsmi un...
15.05.2023.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 29. maijam...
11.05.2023.

Jaunākais Latvijas sabiedrības Finanšu pratības indekss – 61 % no maksimālā iespējamā rezultāta

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība vērtējama kā viduvēja, un...
11.05.2023.

Latvijas Banka sāk publicēt informāciju par noguldījumu un kredītu procentu likmēm Latvijā un eiro zonā

Latvijas Banka ir sākusi apkopot un publicēt regulāru pārskatu par...