Publicēts: 13.09.2021.

2021. gada rudenī tiek veiktas divas socioloģiskas aptaujas Latvijas Bankas un Eiropas Centrālās bankas (ECB) uzdevumā. Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem, atbildot uz abu aptauju jautājumiem. Šīs aptaujas mums palīdz labāk izprast situāciju un vajadzības, lai pieņemtu iedzīvotājiem vispiemērotākos lēmumus! Vienlaikus būtiski saprast, ka tajās nekad un nekādos apstākļos nevaicās atklāt konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar personas piekļuvi savam bankas kontam un naudas līdzekļiem – konta numurus, personas datus, paroles! Kā arī aptaujās netiek aicināts veikt kādas ar maksājumiem saistītas darbības.

Septembrī Latvijas Bankas uzdevumā tirgus izpētes un socioloģijas kompānijas "Latvijas Fakti" veic aptauju, kurā tiek izzināts respondentu vērtējums par ekonomikas attīstību, Latvijas Bankas un citu institūciju un amatpersonu darbu, attieksmi pret eiro, bezskaidrās un skaidrās naudas lietošanas paradumiem, finanšu pratības u.c. jautājumi, t.sk. Covid-19 sakarā.

ECB uzdevumā septembrī visā eiro zonā, arī Latvijā, tiks sākta un 2022. gada maijā noslēgta telefoniska un interneta aptauja par iedzīvotāju maksājumu paradumiem. Šo aptauju veiks socioloģijas kompānija "Kantar", aptaujājot kopumā 40 000 eiropiešu. Detalizētu informāciju par šo aptauju uzzināsiet: Study on the Payment Attitudes of Consumers in the Euro area (europa.eu).