en
Publicēts: 30.06.2020

Ar 2020. gada 1. jūliju Latvijas Banka atsāk Kredītu reģistra izziņu izsniegšanu fiziskām personām un juridisko personu pārstāvjiem ne tikai elektroniskā veidā, bet arī klātienē – vēršoties Latvijas Bankas kasēs Rīgā, K.Valdemāra ielā 1B (https://www.bank.lv/par-mums/kontakti/klientu-kase; darba laiks: P, O, T, C 8.30-17.30, Pk. 8.30-16.15).

Vienlaikus Kredītu reģistra izziņas joprojām var saņemt elektroniskā veidā, un tas ir ērtākais un ātrākais informācijas iegūšanas veids. Kredītu reģistrs elektroniskā veidā pieejams nepārtraukti gan brīvdienās, gan darba dienās.

Latvijas Banka personai par sevi Kredītu reģistrā iekļautās ziņas izsniedz bez maksas:

 • klātienē – Latvijas Bankas kasēs Rīgā, K.Valdemāra ielā 1B,
 • elektroniskā veidā Kredītu reģistra vietnē https://manidati.kreg.lv,
 • uz oficiālo elektronisko adresi,
 • pasta sūtījuma veidā.

Lai klātienē saņemtu Kredītu reģistrā iekļautās ziņas:

 • klients vai klienta galvinieks – fiziskā persona – iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);
  klienta vai klienta galvinieka – fiziskās personas – aizgādnis iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu;
  klienta vai klienta galvinieka – fiziskās personas – pilnvarnieks iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas;
 • klienta vai klienta galvinieka – juridiskās personas – pārstāvis iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);
  klienta vai klienta galvinieka – juridiskās personas – pilnvarnieks iesniedz rakstisku pieteikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas.

Persona par sevi un juridiskās personas pārstāvis par pārstāvēto uzņēmumu elektroniskā veidā var saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas interaktīvi, autentificējoties Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē https://manidati.kreg.lv, izmantojot mobilo lietotni "eParaksts mobile" vai Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību (eID karti).

Latvijas Banka bez maksas izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas uz klienta vai klienta galvinieka oficiālo elektronisko adresi. Aktivizēt oficiālo e-adresi iespējams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, apliecinot savu identitāti ar eID karti, "eParaksts" vai "eParaksts mobile". Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz oficiālo e-adresi nosūta vienas darbadienas laikā pēc personas pieteikuma saņemšanas (iesūtot caur oficiālo elektronisko adresi).

Latvijas Banka personai izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz pasta adresi Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī. Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas sagatavo nekavējoties pēc personas rakstiska pieteikuma un maksas par pasta pakalpojumiem (lai nosūtītu atpakaļ personai tās pārskatu) saņemšanas. Persona rakstisku pieteikumu nosūta Latvijas Bankai elektroniskā dokumenta veidā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) vai papīra dokumenta (uz dokumenta notariāli vai līdzvērtīgā veidā jāapliecina paraksta īstums).

Papildu informāciju par Kredītu reģistra izziņu saņemšanu skatīt Latvijas Bankas mājas lapā https://www.bank.lv/pakalpojumi/kreditu-registra-izzina.

latvijas bankas pakalpojumi attalinati


Multimediji

Intervija ar Mārtiņu Kazāku par budžetu 2021 (LTV Rīta panorāma, 24.09.2020.)

Kontekstā ar 2021. gada budžetu Latvijas Bankas prezidents aicina skatīties plašāk nekā tikai budžetu un virzīt lielākus, ambiciozākus mērķus.

Kazāks: Latvijas ekonomikā zemākais punkts Covid-1

Kazāks: Latvijas ekonomikā zemākais punkts Covid-19 krīzē ir aiz muguras (TV3)

Vienlaikus Latvijas Bankas prezidents akcentēja, ka Covid-19 stāsts vēl nav beidzies. 

Maksājumi starp bankām un Latvijas Banka

Izveidot un uzturēt drošu un efektīvu maksājumu sistēmu ir viens no centrālo banku galvenajiem uzdevumiem.