en

Rīkojoties saskaņā ar Eirosistēmas regulējumu, kā arī ņemot vērā eiro zonas banku uzraugu (Eiropas Centrālās bankas, Vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdes), Eiropas Vienotā noregulējuma valdes un nacionālā uzrauga (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas) pieņemtos lēmumus, Latvijas Banka ir apturējusi "PNB bankas" darbību starpbanku maksājumu sistēmās (TARGET2-Latvija un EKS). Latvijas Banka vairs arī neizsniedz šai bankai skaidru naudu pret tās naudas atlikumu kontā Latvijas Bankā.

Tāpat apturēta "PNB bankas" dalība Eirosistēmas un Latvijas Bankas rīkotajās monetārās politikas operācijās.

Šie soļi neaizkavēs garantēto noguldījumu izmaksu, par ko attiecīgi lems Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Detalizēta informācija – banku uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisijas interneta vietnē.

Multimediji

Īsi par aktuālo ekonomikā

Mārtiņa Kazāka vieslekcija LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 16.10.2019.