en
Aktualizēts: 01.04.2020

 

Ietekme uz ekonomiku

Komentārs par koronavīrusa ietekmi uz ekonomiku (15.03.2020)

Pašlaik precīzu vērtējumu par koronavīrusa (COVID-19) ietekmi uz globālo un Latvijas tautsaimniecību izteikt ir priekšlaicīgi. Vienlaikus jau ir skaidrs, ka šī ietekme būs būtiska, jau šobrīd vērojama nozīmīga lejupvērsta ietekme uz vairāku nozaru darbību, un tā rezultātā būs nepieciešama aktīva politikas veidotāju iesaistīšanās ar atbalsta pasākumiem.


 

 Īsi par koronavīrusa ietekmi uz pasaules ekonomiku (28.02.2020)

 

Latvijas Bankas ekonomistu raksti un komentāri

Latvijas Bankas prognozes