en

Latvijas Banka bez maksas izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas elektroniskā veidā klientam vai klienta galviniekam, kas ir fiziskā persona.

{flvremote}http://www.bank.lv/images/stories/video/lb_kreg_registrs.mp4{/flvremote}
Kredītu reģistrā iekļauto ziņu saņemšana elektroniskā veidā : videopamācība

Fiziskā persona elektroniskā veidā var saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas tikai par sevi interaktīvi, autentificējoties Kredītu reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē https://manidati.kreg.lv tikai ar Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību.

Lai piekļūtu Kredītu reģistra fizisko personu apkalpošanas interneta vietnei, jāveic šādas darbības:

Persona varēs saņemt pakalpojumu, ja tiks ievadīts korekts PIN1 un personas apliecībā iekļautais autentifikācijas sertifikāts būs derīgs (tam nebūs beidzies derīguma termiņš vai tā darbība nebūs apturēta).

Kredītu reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietne pieejama, izmantojot Microsoft Internet Explorer (sākot ar 8.versiju), Google Chrome (sākot ar 3.0. versiju), Mozilla Firefox (sākot ar 20.versiju) un Safari (sākot ar 3.2. versiju) pārlūkprogrammas.