Atjaunotā lata 20 gadi ir būtisks laikposms Latvijas naudas zīmju dizaina vēsturē. Tas devis vairāk nekā 100 dažādas nominālvērtības banknošu un monētu ar Latvijas Kultūras kanonā ietvertu māksliniecisko vērtību. Latvijas Banka piedāvāja iespēju šo īpašo mākslas jomu iepazīt vienotā ekspozīcijā – skatoties, klausoties un līdzdarbojoties.

No 6. marta līdz 28. aprīlim Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, darbojās lata dizainam veltītā multimediālā izstāde "Ls • 20. Nacionālās valūtas mākslas gadi", kuru apmeklēja 8927 interesenti no daudzām Latvijas pilsētām un novadiem, kā arī ārvalstīm. Izstādei pieteicās 175 grupas (ar dalībnieku skaitu no 4 līdz pat 93) - skolēni, muzeju darbinieki un citi interesenti.

Izstādes kuratore mākslas zinātniece un Latvijas Bankas monētu dizaina komisijas locekle Ramona Umblija: "Izstāde "Ls • 20. Nacionālās valūtas mākslas gadi" ir dinamisks vizuāls vēstījums par naudas, simbolu, dzīvesstila, vēstures un mākslas savstarpējām attiecībām. Tā ir iespēja iepazīt naudu kā mākslas darbu un izprast, kā sižeti naudas zīmēs vieno cilvēkus Latvijā un integrē pasaulē."

Ikdienas profesionālisma augstā raudze, atšķirīgie mākslinieciskās domāšanas modeļi un individuālie rokraksti ļāvuši vairāk nekā 40 dažādu paaudžu māksliniekiem, kuri ikdienā darbojas no monētu dizaina un tehnoloģijām tālu stāvošās mākslas jomās un žanros, radīt mākslinieciskas vērtības, kas sadzīvē ieguvušas apzīmējumu "skaista nauda", bet profesionālajā, starptautiskajā telpā – visaugstākās atzinības un cildinājumus.

Forma mērķa sasniegšanai – multimediāla ekspozīcija uztveres spraiguma ziņā atšķirīgu, reizēm pat krasi kontrastējošu vizuālu stāstu veidolā. Šos vēstījumus izlasīt palīdz jaunākās tehnoloģijas un pašu aktīva iesaistīšanās – acīm pētot un rokām darbojoties (tam paredzētas vairāklīmeņu atvilktnes, skiču kārbas, digitālā slīdrāde u.c. vitrīnu papildinājumi), atrodot negaidītas sakarības un iztēles iespēju paplašinājumus.

Vairākumā gadījumu monētu pirmtēli jeb pirmuzmetumi top ar zīmuļa grafīta palīdzību. Tāpēc ekspozīcijas centrālajā, Zelta zālē vitrīnu – brīvstāvošo objektu – dizainam par pamatu izmantota grafīta kristāliskā struktūra, tajā eksponējot mākslinieku fotoportretus, monētas, skices, ģipša modeļus u.c. artefaktus. Kā virtuāls komentētājs pāri laikam un telpai līdzdarbojas Georgs Zimmels (vācu filozofs un sociologs, kura darbi "Nauda modernajā kultūrā" (1900) un "Lielpilsētas un garīgā dzīve" (1903) kļuvuši par kultūras vērtību un socioloģijas klasiku).

Lai daudzskaitlīgajā un daudzveidīgajā mākslas substancē un tās radītāju veikumā neapmaldītos, ekspozīcija vēsturiskā bankas ēkā K. Valdemāra ielā 1B veidota atbilstoši kultūrvēsturisko telpu plānojumam un naudas zīmju veidiem.

1. Ieejas zona – tēlains ievads ekspozīcijā
2. Zelta zāle – jubilejas un piemiņas monētas un balsošanas vieta
3. Eņģeļu zāle – apgrozības nauda
4. Kamīna zāle – ar Riharda Zariņa zīmētās 5 latu monētas izveidi saistītie eksponāti no The Royal Mint (Lielbritānija) un eiro
5. Vitrāžu zāle – Radošā darbnīca

Izstādes apmeklētājiem bija iespējas arī 

  • Līdzdarboties Radošās darbnīcas pasākumos. Apmeklētāji ar mākslinieku palīdzību zīmēja savu monētu.
  • Tikties ar naudas zīmju autoriem. Astoņas sestdienas Radošajā darbnīcā notika mākslinieku, naudas zīmju autoru tikšanās ar skatītājiem, stāstot par savu daiļradi un to, kāpēc gleznotājs vai scenogrāfs "taisa naudu".
  • Māksliniekus varēja satikt, redzēt darbojamies un uzrunāt arī izstādes īpašajos vēlajos ceturtdienu vakaros.

Izstādi atzinīgi novērtējuši gan apmeklētāji, gan profesionāļi. Dizaina birojs "H2E" saņēmis radošās izcilības festivāla "ADwards 2013" zelta ordeni par paveikto izstādes izveidē.

Lūk, interesantākie vērtējumi izstādes atsauksmju grāmatā:

"Liels paldies par brīnišķīgu izstādi! Latvijas nauda tiešām ir skaista, jo mums ir arī brīnišķīgi mākslinieki." – Džoja

"Es mīlu grafiku 100 000 000 reižu vairāk nekā skolu. Man patika ļoti, ļoti!" – Justīne

"Caur vēsturi uz nākotni, bet kopā ar nopelnīto naudu!" – Valsts prezidents Andris Bērziņš

"Burvīga izstāde! Intriģējoša, izglītojoša un uzmanību noturoša. Būtu lieliski, ja izstādi saglabātu par piemiņu latam, kuru jau drīz nomainīs eiro. Jo liels un skaists ir bijis mākslinieku darbs. Paldies!" – G.Kitenbergs

"Latvijas monētiņas – visskaistākās pasaulē. Paldies par skaisto izstādi!" - Stendes pamatskolas 2. un 3. klases skolēni

 


Ekspozīcijas kuratore: Ramona Umblija
Ekspozīcijas dizaina koncepcija un projekts: dizaina birojs "H2E"
Dizaina un multimediju koncepcija: Holgers Elers, Ingūna Elere
Dizaineri: Holgers Elers, Ingūna Elere, Anete Šalma
Grafiskais dizains: Tatjana Raičiņeca, Ingūna Elere
Dizainera asistenti: Līga Ansone, Krišjānis Vots
Projekta vadītāja: Dagnija Balode
Fotoportreti: Santa Savisko-Jēkabsone
Teksti: Ramona Umblija
Audiovizuālās tehnoloģijas: "SOLAVI"
Ints Bērziņš, Eduards Kazakovs
Audiovizuālie multimediji: "JURA PODNIEKA STUDIJA"
Režisors: Roberts Rubīns
Datorgrafika: Dmitrijs Voloviks, Dzintars Krūmiņš, Viktors Keino
Interviju režisors: Olafs Okunovs
Operators: Uldis Jancis
Skaņu režisors: Anrijs Krenbergs
Producente: Antra Cilinska