Publicēts: 14.09.2021

Edvards Kušners, Latvijas Bankas ilgtspējas virziena vadītājs

Latvijai "klimatneitralitāte-2050” ir mērķis, ko vērts sasniegt, ne caurkrist, rēķinoties, ka valstis Eiropā un citur pasaulē to paredzami izpildīs: saimniekos bez negatīvas ietekmes uz klimatu. Tur ir mūsu tirgi un ekonomikas "zaļa" transformācija var celt labklājību. 

Jādomā līdz, lai taisnīgi izlīdzsvarotu transformācijas slogu starp iedzīvotāju grupām. Tā skars ikvienu Latvijā – turīgu un mazturīgu, bet lielākās būs enerģētikā, transportā un lauksaimniecībā. Tādēļ Latvijas Banka mudina sabiedrības "zaļās" pārveides plānos ierēķināt mērķētu atbalstu mazāk turīgajiem. Skaidrot ieceres un plānot secīgi: neesam tik turīga valsts, lai pēdējā brīdī  "izpirktos" no klimatmaiņas sekām ar milzu investīcijām tehnoloģijās.

Eiropas Zaļais kurss ir tā pati ilgtspējīgas attīstības politika, vien ar Eiropas Komisijai piekritīgiem uzsvariem. Valsts politikas plānošanai te paveras izaicinājums un iespēja: lai arī daudzos parametros Latvijas koalīciju valdību politikai nav izdevies panākt, ka attīstāmies ilgtspējīgi, bet pati ideja - cilvēks, vide un ekonomika, kas attīstās līdzsvarā, ir lielisks instruments, lai veidotu kopīgu nākotnes redzējumu.