Publicēts: 14.10.2020

Sekojot epidemioloģiskās situācijas pārmaiņām valstī un atbilstošajam regulējumam, lai saņemtu Latvijas Bankas klientu kases un Kredītu reģistra pakalpojumus klātienē ēkā K. Valdemāra 1B, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi.

Vienlaicīgi aicinām izmēģināt un novērtēt ērtības, kādas sniedz Latvijas Bankas pakalpojumu saņemšana elektroniski.

Detalizēti par Latvijas Bankas sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem:

Kredītu reģistrs

Latvijas Banka personai par sevi Kredītu reģistrā iekļautās ziņas izsniedz bez maksas:

  • elektroniskā veidā Kredītu reģistra vietnē https://manidati.kreg.lv,
  • uz oficiālo elektronisko adresi,
  • pasta sūtījuma veidā,

Persona par sevi un juridiskās personas pārstāvis par pārstāvēto uzņēmumu elektroniskā veidā var saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas interaktīvi, autentificējoties Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē https://manidati.kreg.lv, izmantojot mobilo lietotni "eParaksts mobile" vai Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību (eID karti).

Latvijas Banka bez maksas izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas uz klienta vai klienta galvinieka oficiālo elektronisko adresi. Aktivizēt oficiālo e-adresi iespējams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, apliecinot savu identitāti ar eID karti, "eParaksts" vai "eParaksts mobile". Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz oficiālo e-adresi nosūta vienas darbadienas laikā pēc personas pieteikuma saņemšanas (iesūtot caur oficiālo elektronisko adresi).

Latvijas Banka personai izsniedz Kredītu reģistrā iekļautās ziņas ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz pasta adresi Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī. Latvijas Banka Kredītu reģistrā iekļautās ziņas sagatavo nekavējoties pēc personas rakstiska pieteikuma un maksas par pasta pakalpojumiem (lai nosūtītu atpakaļ personai tās pārskatu) saņemšanas. Persona rakstisku pieteikumu nosūta Latvijas Bankai elektroniskā dokumenta veidā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) vai papīra dokumenta (uz dokumenta notariāli vai līdzvērtīgā veidā jāapliecina paraksta īstums).

Papildu informāciju par Kredītu reģistra izziņu saņemšanu skatīt Latvijas Bankas mājas lapā https://www.bank.lv/pakalpojumi/kreditu-registra-izzina.

Kolekcijas monētas un numismātikas produkti

Numismātikas produktu (t.sk. kolekcijas monētas) iegādi aicinām veikt vietnē e-monetas.lv, kas ļaus saņemt iegādātos produktus ar VAS "Latvijas Pasts" eksprespasta starpniecību.

Vietnē pieejams plašs Latvijas Bankas kolekcijas monētu un citu numismātikas produktu klāsts. Pirkumus var veikt gan privātpersonas, gan Latvijas uzņēmumi, nodrošināta iespēja ērti norēķināties, izmantojot VISA, VISA Electron, MasterCard un Maestro norēķinu kartes, kā arī "Swedbank" AS, AS "Citadele banka" un AS "SEB banka" internetbankas. Numismātikas produktus e-monetas.lv var iegādāties arī privātpersonas un juridiskās personas ārvalstīs, kas īpaši noderīgi būs Lietuvas interesentiem, kuri ģeogrāfiskā tuvuma dēļ bija iecienījuši Latvijas Bankas Liepājas filiāli.

pakalpojumi virusa laika