Latvijas Bankas Vērtspapīru un nodrošinājuma sistēma (VNS sistēma) nodrošina ar Eirosistēmas monetārās politikas un TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredīta operācijām saistīta vērtspapīru nodrošinājuma uzskaiti, ar Centrālo banku korespondentattiecību modeli (CCBM) saistīta vērtspapīru nodrošinājuma uzskaiti, kā arī veic citu vērtspapīru uzskaiti. VNS sistēma darbojas saskaņā ar "Dalības kārtību Latvijas Bankas VNS sistēmā".

Informācija jaunajiem VNS sistēmas dalībniekiem →

VNS sistēmas dalībnieku saraksts
Aktualizēts 06.02.2017.

ABLV Bank AS

AIZKLV22

AS "Baltic International Bank"

BLIBLV22

Baltikums Bank AS

CBBRLV22

AS "Citadele banka"

PARXLV22

Danske Bank AS filiāle Latvijā

MARALV22

AS DNB banka

RIKOLV2X

Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāle

MOSBLV2X

AS Expobank 

LATCLV22

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

 

Latvijas Banka

LACBLV2X

Bank M2M Europe AS

LLBBLV2X

AS "Latvijas pasta banka"

LAPBLV2X

AS "Meridian Trade Bank"

MULTLV2X

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X

AS "NORVIK BANKA"

LATBLV22

AS "PrivatBank"

PRTTLV22

AS "Reģionālā investīciju banka"

RIBRLV22

AS "Rietumu Banka"

RTMBLV2X

Rigensis Bank AS

RGNSLV22

AS "SEB banka"

UNLALV2X

Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle

HANDLV22

"Swedbank" AS

HABALV22