Šajā numurā:
 • Darba tirgus ekonomikas lejupslīdes laikā
  Oļegs Krasnopjorovs

  Analizējot statistiskos datus, redzams, ka no vairākiem darba tirgus rādītājiem tikai divi - brīvās darbavietas un darba ražīgums - jau pirms ekonomikas lejupslīdes parādīja, ka tā drīzumā sāksies. Kādu vēstījumu šie ekonomikas ciklu apsteidzošie rādītāji nes pašlaik?

 • Deflācija kā ilgtspējīgas attīstības iespēja
  Krista Kalnbērziņa

  Latvijā - mazā un ļoti atvērtā tautsaimniecībā - risks, ka deflācija ieilgs, ir daudz mazāks nekā lielā, uz iekšēju pieprasījumu balstītā tautsaimniecībā. Deflācija ļaus Latvijā samazināt pēdējo gadu nesamērīgās attīstības sekas ekonomikā un līdzsvarot tālāko attīstību.

 • Krīzes laika pieredze. Polijas stāsts
  Daina Paula

  Polija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kur 2009. gada pirmajā pusgadā saglabājās neliels, bet pozitīvs IKP pieaugums. Vai Poliju tāpēc vajadzētu uzskatīt par krīzes laika veiksmes stāstu un vai varam pārņemt šo pieredzi?

 • Latvijas Bankas padomē

Latvijas Bankas izdevums "Averss un Reverss" 4/2009 ( 1,19 MB)