Latvijas Banka (1918-1940) Bibliogrāfiskais rādītājs