Kādēļ atbalstām patērētāju kredītu izmaksu griestu pazemināšanu un kā veicināt vienlīdzīgākus kreditēšanas nosacījumus apstākļos, kad bankas vairs nav vienīgās aktīvās kreditētājas.