Kredītu reģistrs

Šī vietne pieejama tikai autentificējoties ar Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību (eID karti).

Lai piekļūtu Kredītu reģistra fizisko personu apkalpošanas interneta vietnei, jāveic šādas darbības:

1. jāsagatavo dators darbam ar Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību (eID karti)

2. jāievieto eID karte viedkaršu lasītājā

3. jāpieslēdzas Kredītu reģistra fizisko personu apkalpošanas interneta vietnei, izmantojot saiti: https://manidati.kreg.lv

4. jāievada eID kartes PIN1 kods.

Kredītu reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietne pieejama, izmantojot Microsoft Internet Explorer (sākot ar 8.versiju), Google Chrome (sākot ar 3.0. versiju), Mozilla Firefox (sākot ar 20.versiju) un Safari (sākot ar 3.2. versiju) pārlūkprogrammas.