Latvijas Banka >Māstrihtas kritēriju izpilde

Māstrihtas kritēriju izpilde

EMS iestāšanās kritēriji ir noteikti ES dalībvalstu 1992. gadā Māstrihtā noslēgtajā līgumā.


Kas tiek vērtēts

Kā vērtē

Konverģences kritēriji

Cenu stabilitāte

Saskaņotā patēriņa cenu inflācija

Ne vairāk kā triju labāko dalībvalstu vidējais rādītājs +1.5 procentu punkti

Stabilas valsts finanses

Valsts budžeta deficīts, % no IKP

Atsauces vērtība – ne vairāk par 3%

Ilgtspējīgas valsts finanses

Valsts parāds, % no IKP

Atsauces vērtība — ne vairāk par 60%

Stabilitāte, ko dalībvalsts panākusi konverģencē

Ilgtermiņa procentu likmes

Ne vairāk kā triju labāko dalībvalstu cenu stabilitātes ziņā vidējais rādītājs +2 procentu punkti

Valūtas kursa stabilitāte

Novirze no centrālā kursa +/-15%

Dalība VKM 2 gadus bez nopietnām problēmām

 

Māstrihtas kritēriju izpilde

Pēdējo 12 mēnešu vidējā gada inflācija (%)

Mastrihta_inflacija_apr2013

Valsts vērtspapīru ilgtermiņa procentu likme (%)

Mastrihta_vpapiri_apr2013

Budžeta bilance (% pret IKP)

Mastrihtas_kriteriji_budzeta_bilance_2012

Valdības parāds (% pret IKP)

Mastrihtas_kriteriji_valdibas_parads_2012

Lata kurss fiksēts pret eiro kopš 2005. gada, dalība VKM II kopš 2005. gada maija