Publicēts: 22.11.2022.

2021. gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Tieslietu ministrija un Nasdaq Riga sadarbībā ar partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība Latvijā, organizēja sešu diskusiju ciklu par dažādiem korporatīvās pārvaldības aspektiem.

Diskusiju cikla mērķis – veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu.

Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu izstrādāja Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome. Tas izstrādāts, ņemot vērā Latvijas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai.

 

Diskusiju video ieraksti

16. aprīlī notikušās diskusijas "Investoru tiesības: iekopts dārzs vai mežonīgie džungļi" materiāli: video ieraksts un prezentācijas.

Diskusijas pirmā daļa

 • Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina iepazīstina ar nosacījumiem efektīvai investoru tiesību aizsardzībai.
 • Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja Baiba Lielkalne stāsta par ieteikumiem akcionāru sapulču organizēšanai.
 • Ar labās prakses pieredzes stāstu akcionāru sapulču organizēšanā dalās AS "HansaMatrix" valdes loceklis un finanšu direktors Māris Macijevskis.
 • Diskusijā par akcionāru sapulču organizēšanu piedalās SIA Ardente valdes priekšsēdētājs Ģirts Apsītis, zvērināts advokāts, ZAB VILGERTS partneris Aivars Lošmanis, SIA "Ramalpa" valdes loceklis Leonīds Mohovikovs un līdzekļu pārvaldnieks "Swedbank Ieguldījumu pārvaldes Sabiedrība" AS Oskars Briedis.

Sarunu vada Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis Ģirts Rūda.

Diskusijas otrā daļa

 • Zvērināts advokāts, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Investīciju drošības un aizsardzības darba grupas vadītājs Māris Vainovskis iepazīstina ar ieguldītāju tiesību aizsardzības instrumentiem un praksi to piemērošanā.
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis Ģirts Rūda iepazīstina ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lomu uzraudzībā.
 • Diskusijā par ieguldītāju tiesību aizsardzību piedalās Māris Vainovskis, IPAS INVL Asset Management valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone un SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" izpilddirektors Vladimirs Loginovs.

14. maijā notikušās diskusijas "Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?" materiāli: video ieraksts un prezentācija.

Diskusijas pirmo daļu ievada Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidenta, vadītāja Latvijā Andra Grafa prezentācija: Ko paredz jaunais Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss par padomes stratēģisko lomu?

Diskusijā aplūkotie jautājumi:

 • kā saskaņā ar jauno Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu praksē nostiprināt un īstenot padomes stratēģisko lomu,
 • kā korporatīvās pārvaldības praksi ietekmē atšķirības SIA un AS regulējumā,
 • kā nodrošināt profesionālas padomes locekļu izvirzīšanu un ievēlēšanu, lai padomei kopumā būtu tāds prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai tā pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

Diskusijas pirmo daļu "Uzņēmumu pieredzes stāsti par padomes lomu" vada Baibas Strupišas juridiskā biroja partnere, sertificēta mediatore Baiba Strupiša. Diskusijas dalībnieki:

 • Baiba Rubesa, “HansaMatrix”, “Coffee Address Holding” padomes locekle,
 • Dace Ljusa, “Rīgas ūdens” padomes locekle, “SEB atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētāja,
 • Sandijs Āboliņš Ābols, “BaltCap” partneris, “Coffee Address Holding” un “Uprent Group” padomes loceklis
 • Toms Siliņš, “Air Baltic Corporation”, “Latvenergo” padomes loceklis.

Diskusijas otro daļu "Padomes sastāvs un ievēlēšana" vada Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā Andris Grafs. Diskusijas dalībnieki:

 • Agris Evertovskis, “DelfinGroup” akcionārs un padomes priekšsēdētājs,
 • Dzintra Gasūne, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja,
 • Jānis Lange, “Latvijas Dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs, Rīgas domes izpilddirektors,
 • Māris Vainovskis, “Eversheds Sutherland Bitāns” vecākais partneris.

11. jūnijā notikušās diskusijas "ESG: modes lieta vai nepieciešamība?" materiāli: prezentācijas un video ieraksts.

Eiropas Savienības stratēģiskie mērķi transformācijā uz videi draudzīgāku un ilgtspējīgāku ekonomiku, kā arī aktuālās biznesa vides prasības pasaulē ļoti skaidri demonstrē, ka ilgtspējīga pieeja vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem vairs nav tikai uzņēmumu iekšējo vērtību vai labās gribas demonstrēšana. Šie principi neizbēgami kļūst par būtisku sastāvdaļu ikviena biznesa konkurētspējas un attīstības nodrošināšanā – secināts 11. jūnijā aizvadītajā tiešsaistes diskusijā "ESG: modes lieta vai nepieciešamība?".

Diskusijas ievadā zvērinātu advokātu biroja COBALT partneris un Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes loceklis Gatis Flinters skaidrojot, kā jaunais Korporatīvās pārvaldības kodekss var palīdzēt sasniegt ESG mērķus, uzsvēra, ka sakārtota korporatīvā pārvaldība rada dubultu ieguvumu. Visupirms, laba korporatīvā pārvaldība pati par sevi ir viens no uzņēmuma ilgtspējas kritērijiem. Turklāt uzņēmumiem ar sakārtotu pārvaldības struktūru ir vieglāk definēt un sasniegt vides un sociālos mērķus. Pēc tam sekojošajā paneļdiskusijā par korporatīvās pārvaldības lomu uzņēmuma ilgtspējas veicināšanā piedalījās:

 • SCHWENK Latvija valdes locekle, vides un juridiskā direktore Evita Goša,
 • Kuehne + Nagel Latvija valdes priekšsēdētājs Kārlis Soika,
 • neatkarīgais padomes loceklis Rīgas Satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks Ainārs Ozols,
 • SG Capital valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs.

Paneļdiskusiju vadīja Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja un Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne.

Diskusijas otrajā daļā Alphinox valdes priekšsēdētāja Jūlija Bistrova skaidrojot, vai uzņēmumiem un investoriem patiesi rūp ESG jautājumi, akcentēja, ka Baltijas uzņēmumi jau ir mainījuši savus paradumus un savas misijas priekšplānā aizvien biežāk izvirza ilgtspējas tematus. Pasākuma noslēguma paneļdiskusijā par ESG izaicinājumiem un nozīmi konkurētspējas palielināšanā piedalījās:

 • MADARA Cosmetics valdes priekšsēdētāja Lotte Tisenkopfa-Iltnere,
 • Latvijas Finieris padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis,
 • SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere,
 • Blue Circle (zīmols Zivs uz Ledus) vadītājs Lauris Apsis.

Paneļdiskusiju vadīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale.

2021. gada 10. septembrī notika forums "Laba pārvaldība – ceļš uz sabiedrības labklājību un Latvijas ekonomikas konkurētspēju" un Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvas 2021 pasniegšanas ceremonija. Ierakstā skatieties foruma atklāšanu, ekspertu diskusijas un balvas pasniegšanas ceremoniju.

Forumu atklāj Valsts prezidents Egils Levits, par paveikto korporatīvās pārvaldības jomā stāsta Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja, Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne.

Pirmo paneļdiskusiju "Kas ir ekonomikas ilgtspēja šodienas kontekstā?" vada Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis Ģirts Rūda, diskusijā piedalās Valsts prezidenta padomniece ekonomikas jautājumos Inga Ernstsone, VAS "Latvijas Dzelzceļš" padomes priekšsēdētājs un Rīgas domes izpilddirektors Jānis Lange, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes priekšsēdētāja Tīna Kukka, valsts kontrolieris Rolands Irklis un "Balticovo" komunikācijas un attīstības direktors, valdes loceklis Toms Auškāps.

Otro paneļdiskusiju "Laba pārvaldība publiskā sektora uzņēmumos – Latvijas sabiedrības labklājības un valsts ekonomiskās konkurētspējas konteksts" vada Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā Andris Grafs. Diskusijā piedalās Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, SIA "Rīgas Satiksme" un SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" padomes priekšsēdētājs Ainārs Ozols, AS "HansaMatrix" un SIA "Coffee Address Holding" padomes priekšsēdētāja Baiba Rubesa, AS "Air Baltic Corporation" un AS "Latvenergo" padomes loceklis Toms Siliņš, SIA Tet padomes priekšsēdētājs, AS "Citadele banka" padomes loceklis Klāvs Vasks.

Noslēgumā Korporatīvās pārvaldības balvas 2021 pasniegšana. Balvu "Sekmīgākā akcionāru iesaiste digitālā formātā" saņēma AS Conexus Baltic Grid, balvu "Sekmīgākā padomes atlase" saņēma AS DelfinGroup, balvu "Sekmīgākā pieredze korporatīvās kultūras veidošanā" saņēma SIA SCHWENK Latvija. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs saņēma īpašu balvu par nozīmīgu ieguldījumu korporatīvās pārvaldības attīstībā.

Atalgojuma politika, kurā definēti dažādi motivācijas mehānismi un ietverti skaidri un saprotami novērtējuma kritēriji, ir efektīvs rīks, lai piesaistītu kvalificētus speciālistus, kā arī sasniegtu stratēģiskos mērķus – secināts 8. oktobrī aizvadītajā tiešsaistes diskusijā: "Kad ar algu vairs nepietiek?".

Diskusijas ievaddaļā Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekļi Gatis Flinters, COBALT partneris, un Liene Dubava, Nasdaq Riga valdes locekle, sīkāk iepazīstināja ar jaunajā Korporatīvās pārvaldības kodeksa principiem un rekomendācijām par atalgojuma politikas un dividenžu politikas izveidi un īstenošanu. Prezentācija ietvēra arī apskatu, kā tiek veidots valdes un padomes locekļu atalgojums uzņēmumos, kuru akcijas tiek kotētas biržā.

Pēc tam sekojošajā paneļdiskusijā par atalgojuma politikas izveidošanu un īstenošanu pieredzē dalījās AS Rīgas Augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone, AS Eco Baltia valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs un AS Virši-A valdes priekšsēdētājs Jānis Vība. Savukārt LU profesore Zanda Rubene dalījās ar vairāku pētījumu rezultātiem par jaunajām tendencēm, ar ko jārēķinās darba devējam, darba tirgū ienākot jaunajai paaudze. Paneļdiskusiju vadīja Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle, zvērinātu advokātu biroja WALLESS partnere Zane Eglīte-Fogele.

Auditorijas aptaujā 72% no aptaujātajiem apliecināja, ka viņu pārstāvētajos uzņēmumos atalgojuma politika jau ir ieviesta. Tikai 17% procenti no aptaujas dalībniekiem norādīja, ka algas tiek noteiktas individuāli, vadoties no konkrētā brīža vajadzībām un tendencēm.

Diskusijas dalībnieki nonāca pie kopēja secinājuma, ka katram darbinieku segmentam ir atšķirīgi algas mainīgās daļas piešķiršanas nosacījumi – jo lielāka ir darbinieka ietekme uz uzņēmuma ilgtermiņa vērtību, jo ilgāks ir mainīgas algas daļas piešķiršanas periods. Turklāt diskusijas dalībnieki arī atzina, ka vadības atalgojuma mainīgā daļa ļauj saskaņot vadības un uzņēmuma intereses.

Pasākuma otrajā paneļdiskusijā piedalījās AS MADARA Cosmetics valdes loceklis Uldis Iltners, Change Ventures vadošais partneris Andris K.Bērziņš, jaunuzņēmuma Cenos valdes priekšsēdētājs Mihails Šcepanskis, un COBALT partneris Toms Šulmanis. Diskusijas ietvaros dalībnieki apskatīja kapitāla daļu opcijas mehānismus gan lielās biržā iekļautās akciju sabiedrībās, gan jaunuzņēmumos. Paneļdiskusiju vadīja zvērinātu advokātu biroja WALLESS vadošā partnere Kristīne Gaigule-Šāvēja.

Auditorijas aptaujā par opciju ieguvumiem un riskiem absolūtais vairākums minēja tikai pozitīvo ietekmi, tajā skaitā iespēju saņemt lielāku atalgojumu, piesaistīt kvalificētus speciālistus, kā arī lojalitātes stiprināšanu.

Piektdien, 12. novembrī, tiešsaistē notikušajā diskusijā "Riski – iespēja vai šķērslis uzņēmuma attīstībai" secināts, ka šodienas mainīgajos apstākļos arvien lielāka nozīme ir uzņēmuma spējai ātri un efektīvi pielāgoties pārmaiņām, līdz ar to arī risku pārvaldības un iekšējā audita loma pieaugs.

Diskusijā uzņēmēji un eksperti dalījās pieredzē par risku pārvaldību uzņēmumā, to, kā tā palīdz uzņēmumam pielāgoties pārmaiņām un veicina izaugsmi, kā arī kādi ir izaicinājumi šajā jomā. Tāpat notika diskusijas par to, cik svarīgi ir saņemt novērtējumu no malas – kāda ir iekšējā un ārējā audita praktiskā pievienotā vērtība.

Pēc tam sekojošajā paneļdiskusijā piedalījās SIA "Karavela" valdes loceklis Andris Bite, VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" padomes priekšsēdētājs un VAS "Latvijas Dzelzceļš" padomes loceklis Reinis Ceplis, SIA "Latvijas Mobilais Telefons" viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos, valdes loceklis Ingmārs Pūķis, VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" padomes locekle un AS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" valdes padomniece finanšu jautājumos Elīna Salava. Paneļdiskusiju moderēja "PricewaterhouseCoopers" SIA Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja un Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle Maija Orbidāne.

Pasākuma otrās daļas paneļdiskusijā sarunas fokusā bija iekšējais un ārējais audits – kā tas palīdz uzņēmumam un kā var novērtēt tā pievienoto vērtību. Diskusijā piedalījās AS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, AS "Conexus Baltic Grid" valdes loceklis Mārtiņš Gode, SIA "Rīgas ūdens" padomes locekle Dace Ljusa, "Balcia Insurance" SE valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus un Iveta Reinholde, profesionālās biedrības "Iekšējā audita institūts" valdes locekle, Latvijas Universitātes profesore. Diskusiju moderēja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale. Kā uzsvēra diskusijas dalībnieki, iekšējā un ārējā audita loma ir būtiska neatkarīga viedokļa sniegšanai un neatņemama uzņēmuma kultūras sastāvdaļa.

2021. gadā īstenotā diskusiju cikla labākai korporatīvai pārvaldībai noslēdzošajā diskusijā "Kā būt atklātam un palikt spēlē?" uzņēmēji un eksperti pārrunāja, cik daudz informācijas par savu darbību uzņēmumam ir jāatklāj investoru un sabiedrības interesēs, vienlaikus nezaudējot konkurences priekšrocības.

Diskusijas ievadā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes loceklis un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs skaidroja, ka atklātība ir uzņēmuma iespēja izstāstīt savu stāstu, mērķtiecīgi izvēloties, ko, kāpēc, kādā apmērā un veidā komunicēt ar ieinteresētajām pusēm.

Pirmajā paneļdiskusijā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekles un Nasdaq Riga valdes locekles Lienes Dubavas vadībā uzņēmumu pārstāvji dalījās savā pieredzē atklātības nodrošināšanā.

Savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekļa Ģirta Rūdas vadītajā otrajā paneļdiskusijā eksperti pārrunāja, kāda informācija ir būtiska uzņēmuma esošajam un potenciālajam akcionāram lēmumu pieņemšanai par ieguldījumu veikšanu.


Uzraudzība