en

Sadarbība ar Starptautisko Valūtas fondu

Latvijas Banka pārstāv Latviju Starptautiskā Valūtas fonda Pilnvaroto sanāksmēs un ikdienas jautājumu koordinēšanā.

Sadarbība ar citām starptautiskajām institūcijām un ārvalstu centrālajām bankām
Latvijas Bankas sadarbojas ar Starptautisku norēķinu banku, Pasaules Banku un citām starptautiskajām finanšu institūcijām. Latvijas Bankas eksperti aktīvi iesaistās pieredzes un informācijas apmaiņā ar ārvalstu centrālajām bankām, t.sk. sniedzot tām tehnisko palīdzību LB funkciju jomās.

Sadarbība Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas īstenošanas ietvaros

Spēcīgs ekonomiskās aktivitātes sarukums Latvijā un likviditātes apsīkums globālajos finanšu tirgos, padarot aizņemšanos tajos gandrīz neiespējamu, Latvijas valstij lika lūgt starptautisku finanšu atbalstu. Tā kā straujās attīstības gadu ieņēmumi nebija izmantoti budžeta rezervju veidošanai, Latvijai nebija līdzekļu tautsaimniecības stabilizēšanai un tā vērsās pie Eiropas Komisijas (EK) un Starptautiskā Valūtas fonda (SVF), kā arī citām starptautiskajām institūcijām un reģiona valstīm. 2008. gada nogalē tika panākta vienošanās par 7.5 mljrd. eiro aizdevuma saņemšanas iespēju (t.sk. 3.1 mljrd. eiro - no EK, 1.7 mljrd. eiro - no SVF), vienojoties par tautsaimniecības restrukturizācijas un nemainīgu fiksēta valūtas kursa politiku. Lai saņemtu starptautisko finanšu palīdzību, Latvija apņēmās veikt virkni reformu fiskālās un finanšu politikas jomās, kā arī strukturālās reformas valsts ekonomikas konkurētspējas uzlabošanai. Tā kā Latvijas ekonomiskā un finanšu situācija strauji uzlabojās, Latvija izmantoja tikai nedaudz vairāk kā pusi no aizdevuma programmas ietvaros piešķirtā finansējuma – 4.5 miljardus eiro.

Starptautiskā aizdevuma programma ilga trīs gadus. 2011. gada 22. decembrī SVF Valde izskatīja pēdējo SVF misijas pārskata ziņojumu, pieņemot lēmumu noslēgt Latvijas Starptautiskā aizdevuma programmu. Savukārt EK turpinās pēcprogrammas uzraudzību līdz brīdim, kamēr Latvija būs atmaksājusi  70% no EK aizdevuma. Plānots, ka šis slieksnis tiks pārkāpts 2015. gada janvārī, Latvijai atmaksājot 1.2 miljardus eiro.