Publicēts: 30.11.1999 Aktualizēts: 07.06.2019

Katru gadu Latvijas Banka rīko Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis ir sekmēt Latvijas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

Konkursā aicināti piedalīties gan Latvijas augstskolās studējošie Latvijas un ārvalstu iedzīvotāji, gan Latvijas iedzīvotāji, kas studē ārvalstu augstskolās. Makroekonomisko tēmu loks ir plašs, un tiek sagaidīts, ka tēma darbā tiks aplūkota Latvijas vai Baltijas valstu tautsaimniecības kontekstā.

Latvijas Bankas izveidota komisija, kuru vada Latvijas Bankas prezidents un kurā piedalās vairāki Latvijas Bankas ekonomisti, novērtē iesniegtos darbus un nosaka uzvarētājus. Labākie darbi tiek prēmēti ar naudas balvām.

 

Darbības jomas