en

Latvijas Bankas tautsaimniecības konferencēs kopš 2004. gada augstskolu pasniedzēji, ekonomikas pētnieki, valsts institūciju eksperti un uzņēmēji diskutē par tautsaimniecībai svarīgiem un sarežģītiem jautājumiem ar mērķi palīdzēt ekonomiskās politikas veidotājiem un uzņēmējiem precīzāk saskatīt problēmas un to risinājumus.

Vairāk par konferencēm varat lasīt Latvijas Bankas ekonomiskās analīzes interneta vietnē www. makroekonomika.lv

2018

Latvijas Bankas konference 2018

 

Latvijas Bankas prezidenta vietnieces Zojas Razmusas ievadvārdi

Kopsavilkums