en
Aktualizēts: 03.07.2020

Latvijas Bankas tautsaimniecības konferencēs kopš 2004. gada augstskolu pasniedzēji, ekonomikas pētnieki, valsts institūciju eksperti un uzņēmēji diskutē par tautsaimniecībai svarīgiem un sarežģītiem jautājumiem ar mērķi palīdzēt ekonomiskās politikas veidotājiem un uzņēmējiem precīzāk saskatīt problēmas un to risinājumus.

2020: Nauda un sabiedrības drošība

Latvijas Bankas ikgadējā tautsaimniecības konferencē tiks runāts par naudas tehnoloģiju attīstību, šī procesa ietekmi uz sabiedrības drošību un veidiem, kā šo drošību stiprināt. Konference notiks 25. septembrī, ikviens interesents to varēs vērot tiešraidē vietnē makroekonomika.lv un ziņu portālos, tostarp aktīvi iesaistoties diskusijās un uzdodot jautājumus vadošajiem starptautiskajiem un Latvijas finanšu un drošības nozaru ekspertiem.

Latvijas Bankas tautsaimniecības konferencē “Nauda un sabiedrības drošība” būs divas paneļdiskusijas – “Maksājumu sistēmas: izaicinājumi ērti pieejamu zibenīgu maksājumu laikmetā” un “Cita rītdiena – digitāla nauda digitālos maciņos”. Diskusijās tiks meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kādus riskus rada straujā maksājumu tehnoloģiju attīstība?
 • Kāda ir valsts un centrālās bankas loma, augot digitālās naudas pieejamībai un lietojumam?
 • Vai jaunās maksājumu tehnoloģijas ir noturīgas elektroenerģijas zuduma un datu plūsmas pārrāvuma gadījumā?
 • Vai iespējams nodrošināt pienācīgu personas datu un konfidenciālu datu aizsardzību?
 • Vai virzāmies uz bezskaidrās naudas tautsaimniecību?
 • Kāda ir skaidrās naudas kā maksāšanas un vērtību uzkrāšanas līdzekļa loma jauno maksājumu tehnoloģiju kontekstā?
 • Kā atteikšanās no skaidrās naudas ietekmēs maksājumu pieejamību, ērtumu, sabiedrības drošību un mūsu privātumu?
 • Kas ir digitālā nauda, ar ko tā atšķiras no citiem naudas veidiem?
 • Kāpēc digitālā nauda ir vajadzīga?
 • Vai digitālajai naudai jābūt privātai vai valsts?
 • Kā privātu globālu uzņēmumu plānotā digitālās naudas radīšana var ietekmēt mūs katru – gan norēķinus, gan tautsaimniecību, gan valsts un sabiedrības ekonomisko drošību?
 • Digitālās naudas emisija valsts, centrālās bankas rokās – ko tas nozīmēs uzkrāšanai, kreditēšanai, cenu stabilitātei, krīžu risinājumiem?
 • Kādi jauni riski paredzami līdz ar digitālās naudas ieviešanu, un kā mainītos esošie?

 

Seko līdzi jaunumiem vietnē makroekonomika.lv (https://www.makroekonomika.lv/latvijas-bankas-konferences?created=2) un rezervē savā kalendārā laiku 25. septembrī!

2019: Baltijas darba tirgus nākotne

Latvijas Bankas rīkotā gadskārtējā tautsaimniecības konference 2019. gada 2. oktobrī bija veltīta Baltijas darba tirgus nākotnei. Konferencē ekonomisti un uzņēmēji analizēja demogrāfijas un tehnoloģiju tendenču iespaidā notiekošās pārmaiņas Baltijas valstu darba tirgū un nepieciešamos politikas soļus.

Konferences materiāli

2018: 22. gadsimta maksājumi: šodiena veido nākotni

Latvijas Bankas rīkotā gadskārtējā tautsaimniecības konference 3. oktobrī bija veltīta ikvienam iedzīvotājam, uzņēmējam un finanšu nozarei kopumā būtiskai tēmai – modernu maksājumu pakalpojumu attīstībai.

Vietnē www.makroekonomika.lv varat iepazīties ar konferences materiāliem - programmu, runām, kopsavilkumu, prezentācijām, fotogrāfijām, video, kā arī Latvijas Bankas ekonomistu un maksājumu ekspertu rakstiem par maksājumiem un naudu šodien un nākotnē.

2017: Izglītība: no viduvējības uz izcilību

Latvijas Banka 2017. gada 27. septembrī rīkoja tautsaimniecības konferenci "Izglītība: no viduvējības uz izcilību", kura šoreiz tika veltīta sabiedrībā ļoti gaidītajām reformām izglītības nozarē.

Konferences materiāli - prezentācijas, video, fotogrāfijas un kopsavilkums.

2016: Reformas – konkurētspējas un izaugsmes atslēga

Latvijas Banka 2016. gada 28. septembrī rīkoja ikgadējo tautsaimniecības konferenci, kura veltīta sabiedrībā plašu rezonansi guvušām tēmām – reformām veselības aprūpes un izglītības nozarēs.

Konferences materiāli

2015: Quo vadis, Eiropa? Kā panākt izaugsmi tautsaimniecībās ar augstu parāda līmeni?

Latvijas Banka 2015. gada 28. oktobrī rīkoja ikgadējo tautsaimniecības konferenci, kura tika veltīta tautsaimniecības izaugsmes tēmai arī augsta parāda apstākļos.

Konferences materiāli

2014: Vai esam ko mācījušies no krīzes?

Monetārās politikas instrumenti nav burvju risinājums jeb "sudraba lode" eiro zonas ekonomisko problēmu risināšanā, un izšķirīgā loma ir budžeta disciplīnas ievērošanai un strukturālo reformu īstenošanai – šī atziņa caurvija 2014. gada 17. oktobrī notikušo konferenci "Vai esam ko mācījušies no krīzes?", ko Latvijas Banka rīkoja Rīgā ar Eirosistēmas politikas veidotāju, starptautisko un nacionālo institūciju un augsta līmeņa zinātnieku līdzdalību.

Konferences materiāli

2013: Latvijas eiro konference

2013. gada 12. septembrī Rīgā, Lielajā Ģildē, notika Latvijas eiro konference, kurā Latvijas un Eiropas Savienības ekonomiskās politikas veidotāji un ekonomisti diskutēja par eirozonas attīstību un pārvaldības uzlabošanu.

Konferences materiāli

2012: Tautsaimniecības pārveide valsts parāda krīzē - vai Baltijas pieredze var noderēt citiem?

2012. gada 2. novembrī, atzīmējot Latvijas Bankas 90 gadu jubileju, rīkoja konferenci "Tautsaimniecības pārveide valsts parāda krīzē - vai Baltijas pieredze der citiem?"

Tajā tika meklētas atbildes uz jautājumiem: "Vai pasaules ekonomiskās krīzes izraisītā politikas reakcija bija ierobežota vai novēlota?", kā arī "Vai krīzes laikā piemērotāks vienots risinājums vai individuāla pieeja?"

Konferences materiāli

2011: Globālās problēmas un lokālās iespējas: Baltijas valstu sasniegumi un perspektīvas

Latvijas Banka 2011. gada 12. oktobrī organizēja gadskārtējo tautsaimniecības konferenci, kuras tēma: "Globālās problēmas un lokālās iespējas: Baltijas valstu sasniegumi un perspektīvas".

Konferences materiāli

2010: No krīzes uz ilgtspējīgu izaugsmi

2009: Tautsaimniecības stabilitātes un izaugsmes atjaunošana Latvijā

Latvijas Banka 2009. gada 1. oktobrī organizēja gadskārtējo tautsaimniecības konferenci, kuras tēma: "Tautsaimniecības stabilitātes un izaugsmes atjaunošana Latvijā".

Konferences materiāli

2008:Reālā konverģence ceļā uz eiro ieviešanu - pieredze un perspektīvas

Latvijas Banka 2008. gada 7. oktobrī organizēja gadskārtējo tautsaimniecības konferenci "Reālā konverģence ceļā uz eiro ieviešanu - pieredze un perspektīvas".

Konferences materiāli

2004-2007

2004. gada 22. septembrī - konference "Latvijas tautsaimniecība Eiropas Savienībā: iespējas, izaicinājumi, perspektīvas".

2005. gada 19. septembrī - konference "Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība - aktualitātes, riski, risinājumi". 

2006. gada 18. septembrī - konference "Latvija ceļā uz labklājību: izaugsmes potenciāls un vīzijas".

2007. gada 10. oktobrī - konference "Konkurētspēja - Latvijas tautsaimniecības nākotnes stūrakmens".