en

Latvijas Banka organizē un uztur maksājumu sistēmu infrastruktūru, apstiprinot tās darbību regulējošos noteikumus, analizējot un prognozējot notikumu attīstību, piedaloties infrastruktūras tehniskajā attīstībā, lai padarītu maksājumu sistēmas darbību iespējami efektīvāku. 

Izveidot un uzturēt drošu un efektīvu maksājumu sistēmu ir viens no valstu centrālo banku galvenajiem uzdevumiem. Šāda maksājumu sistēma būtiski veicina finanšu sektora attīstību valstī, nodrošinot bezskaidrās naudas norēķinus starp kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm. Tikai ar efektīvas maksājumu sistēmas starpniecību valstu centrālās bankas var veikt arī savu galveno uzdevumu – īstenot monetāro politiku. Valsts maksājumu sistēmas galvenie elementi ir finanšu iestādes un sistēmas infrastruktūra (maksājumu tehniskā un administratīvā pārvalde).

Latvijas Banka uztur divas pilnībā automatizētas maksājumu sistēmas, ar kuru palīdzību tiek nodrošināti starpbanku norēķini eiro.

TARGET2-Latvija 

Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma EKS


Darbības jomas

Video

Maksājumi starp bankām un Latvijas Banka

Izveidot un uzturēt drošu un efektīvu maksājumu sistēmu ir viens no centrālo banku galvenajiem uzdevumiem.