Publicēts: 30.09.2009.

Neoficiāls tulkojums

Paziņojums par licences anulēšanu grieķu apdrošināšanas sabiedrībai “SKOURTIS INS. CO.” un likvidācijas procesa uzsākšanu

Saskaņā ar Vispārējā protokola (General Protocol) par apdrošinātāju uzraudzības iestāžu sadarbību IV daļas 6.5 pantu (licences anulēšana vai termiņa izbeigšanās) un 6.6 pantu (apdrošināšanas sabiedrības reorganizācija un likvidācijas procedūra) informējam Jūs par 21.09.2009. Grieķijas Privātās apdrošināšanas uzraudzības komitejas (P.I.S.C.) valdes lēmumu Nr. 156/16 par grieķu apdrošināšanas sabiedrību “SKOURTIS INS. CO.”. 

2009.gada 16. un 21. septembra P.I.S.C. valdes sēdē tika apstiprināts valdes lēmums par licences anulēšanu sabiedrībai “SKOURTIS INS. CO.” un likvidācijas procesa uzsākšanu saskaņā ar Likumdošanas akta 400/1970 1.-12.b pantiem, kā arī 13.c, 17.a, 17.b un 17.c pantiem, un no 62. – 78. pantam.

Turklāt darām zināmu, ka P.I.S.C. valde iecēla Alevromitis Nikolaos par minētas sabiedrības likvidatoru (tel.: (0030) 210-9887816 mob.: (0030) 6977224327).

IOANNIS VASSIS
Ģenerāldirektors 
Administratīvās uzraudzības un regulējošo prasību daļa
Privātās apdrošināšanas uzraudzības komiteja