Publicēts: 23.01.2012.

Īrijas Centrālā banka
2012.gada 12.janvārī

Par apdrošināšanas sabiedrību
Western International Insurance Company (Europe) Limited

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu 8.pantu daru zināmu, ka apdrošināšanas sabiedrības Western International Insurance Company (Europe) Limited (turpmāk – Western) darbība tiek izbeigta. Western ir Īrijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība, kurai izsniegta atļauja sniegt apdrošināšanas pakalpojumus šādos veidos: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15 un 16.
Sabiedrība Western tika slēgta jauniem darījumiem 2002.gadā un 2006.gadā sabiedrībā tika uzsākts labprātīgs likvidācijas process. Sabiedrībai vairs nav nenokārtotu prasību un apdrošināšanas saistību.
Ar šo apstiprinu, ka sabiedrības Western licence ir anulēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu 13.pantu un sabiedrība ir pārtraukusi sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu.

Gerry Howley
Vispārējās apdrošināšanas uzraudzības nodaļa