Publicēts: 21.05.2012.

Komisija  informē, ka 17.05.2012. ir saņemts Lielbritānijas finanšu uzraudzības institūcijas (FSA) paziņojums, kurā Komisija tiek informēta, ka Lielbritānijā licencētai ieguldījumu brokeru sabiedrībai MF Global UK Limited ir noteikts aizliegums sniegt jebkādus ieguldījumu pakalpojumus, kā arī tiek norādīts, ka minētā sabiedrība ir iekļauta Lielbritānijas speciālās administrēšanas shēmā (UK Special Administration Scheme (SAR)). Par minētās sabiedrības administratoriem ir noteikti Ričards Flemings, Ričards Heiss un Maiks Pinks no KPMG. Papildus informācija ir pieejama KPMG LLP mājas lapā (http://www.kpmg.com/uk/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/mf-global-client-creditor-claims-forms.aspx), kā arī jautājumu un atbilžu sadaļā (http://www.kpmg.com/UK/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/Advisory/MF-Global-claims-QandA.pdf).

MF Global UK Limited ir tiesīga sniegt Latvijā ieguldījumu pakalpojumus kopš 19.08.2011.