Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča dalība ECB Padomes sanāksmē. Sēžu kalendārs – https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html; informācija par pieņemtajiem lēmumiem - https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2019/html/index.en.html