en

Vērtējot pēdējā laika ekonomikas notikumus un aktualitātes, eiro zonā var novērot tautsaimniecības atkopšanās turpināšanos. Bezdarba līmenis saglabājas augsts, tomēr tas turpina samazināties. Savukārt, pateicoties privātajam patēriņam un investīcijām, iekšzemes kopprodukts (IKP) turpina mēreni pieaugt. Eirosistēmas stimulējošās monetārās politikas rezultātā eiro kurss ir vājinājies, palīdzot eiro zonas uzņēmumu produktiem kļūt konkurētspējīgākiem. Tāpat ir uzlabojušies finansēšanas apstākļi – bankas ir atvieglojušas kredītu saņemšanas nosacījumus un atsākušas aktīvāku kreditēšanu. Taču atslābt nevaram, jo vēl aizvien eiro zonas ekonomika ir pakļauta ārējiem riskiem, galvenokārt saistībā ar attīstības valstu ekonomiku izaugsmes tempu vājināšanos un ģeopolitisko situāciju.