en

Kad 2015. gada martā Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome pieņēma lēmumu par valsts vērtspapīru pirkšanas programmas (PSPP) sākšanu, to pavadīja arī solījums programmu turpināt līdz "2016. gada septembra beigām vai līdz brīdim, kad ECB Padome būs pārliecinājusies, ka vērojama noturīga inflācijas līmeņa tuvināšanās cenu stabilitātes mērķim" (inflācija tuvu, bet zem 2% līmeņa). Šomēnes varam atzīmēt datumu, kad sākotnēji bija paredzēts eiro zonas centrālo banku PSPP noslēgums. Bet programma tomēr turpinās. Par to Gundara Dāvidsona rakstā.