en
Publicēts: 02.10.2020

Cienījamie apmeklētāji!

Vēršam Jūsu uzmanību, ka sākot ar 2020. gada 19. oktobri mainīsies Latvijas Bankas kases (Rīgā, K.Valdemāra ielā 1B) darba laiks.

Klientu kasu darba laiks no 19. oktobra:

Pirmdiena - Ceturtdiena no plkst. 8:30 -16:30
Piektdiena no plkst. 8:30 -15:30