en
Publicēts: 17.01.2011

Likuma "Par Latvijas Banku" 38. pants nosaka, ka kredītiestādes nogulda rezervju kontā Latvijas Bankā obligātās rezerves atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajām obligāto rezervju prasībām.

Latvijas Bankas obligāto rezervju prasības noteiktas Latvijas Bankas noteikumos "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi".

Obligāto rezervju procentu nosaka Latvijas Bankas padome.

Obligāto rezervju apmēru Latvijas Banka aprēķina, balstoties uz banku statistikas informāciju, kuru bankas sniedz, aizpildot obligāto rezervju prasību aprēķinu:
"Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi"

Veidlapa

UPDK 0620561