Attiecībā uz nestandarta monetārās politikas pasākumiem Padome līdz 2018. gada decembra beigām turpinās veikt neto iegādes aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros ar jaunu mēneša apjomu 15 mljrd. euro. Padome sagaida, ka, ja saņemtie dati apstiprinās vidējā termiņa inflācijas perspektīvu, neto iegādes tad tiks pārtrauktas. Padome paredz atkārtoti ieguldīt AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus ilgāku laiku pēc neto aktīvu iegāžu pārtraukšanas un jebkurā gadījumā tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai uzturētu labvēlīgus likviditātes apstākļus un būtisku stimulējošās monetārās politikas pasākumu apjomu.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.