en

"Monetārais Apskats" (ISSN 1407-2815) iznāk 4 reizes gadā (reizi ceturksnī) kopš 1994. gada latviešu un angļu valodā. Izdevumā, izmantojot Latvijas Bankas, kā arī Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Finanšu ministrijas datus, aplūkota monetārā politika, fiskālā politika, ārējā tirdzniecība un tautsaimniecības attīstība.

2009. gada 1. un 2. numurs pieejams tikai elektroniskā veidā, turpmāk Latvijas Bankas ceturkšņa informatīvo biļetenu "Monetārais Apskats" (pēdējais izdevums - 2/2009) aizstāj "Makroekonomisko Norišu Pārskats" (ISSN 1691-5933).

2009

1/2009 ( 5,65 MB)

2/2009 ( 4,55 MB)

2008

1/2008 ( 5,25 MB)

2/2008 ( 7,04 MB)

3/2008 ( 6,06 MB)

4/2008 ( 7,14 MB)

2007

1/2007 ( 6,25 MB)

2/2007 ( 5,83 MB)

3/2007 ( 7,15 MB)

4/2007 ( 8,38 MB)

2006

1/2006 ( 6,03 MB)

2/2006 ( 5,15 MB)

3/2006 ( 3,98 MB)

4/2006 ( 5,35 MB)

2005

1/2005 ( 2,10 MB)

2/2005 ( 3,51 MB)

3/2005 ( 4,70 MB)

4/2005 ( 5,61 MB)

2004

1/2004 ( 4,82 MB)

2/2004 ( 5,27 MB)

3/2004 ( 6,42 MB)

4/2004 ( 5,49 MB)

2003

1/2003 ( 3,31 MB)

2/2003 ( 3,93 MB)

3/2003 ( 3,67 MB)

4/2003 ( 3,72 MB)