Publicēts: 09.06.2021

Eiropas Maksājumu padome uzsāk publisko konsultāciju par jaunās SEPA maksājuma pieprasījuma shēmas (Request-to-Pay - RTP) noteikumu projektu.

Shēma, kuras pamatā ir RTP darba grupas sagatavotais RTP specifikāciju dokuments, aptver darbības noteikumu un tehnisko elementu kopumu (ieskaitot ziņojumus), kas ļauj maksājuma saņēmējam pieprasīt no maksātāja sākt maksājumu plašā fizisko vai tiešsaistes pielietojumu klāstā. Paredzēts, ka shēma laika gaitā attīstīsies tālāk, lai atbalstītu arī sarežģītākas funkcijas.

Sagaidāms, ka RTP funkcionalitātes sniegs būtisku atbalstu plašākai zibmaksājumu izmantošanai un jaunu uz zibmaksājumiem balstītu pakalpojumu attīstībai.

Lai nodrošinātu pēc iespējas vienlīdzīgākus konkurences apstākļus maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, tiks nodrošināta iespēja shēmā piedalīties plašākam atbilstīgo iestāžu lokam, t.sk. nebankām un citām iestādēm.

Apspriešanās ilgs 90 dienas no 2020. gada 2. jūnija līdz 30. augustam un pieejama saitē https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/rulebooks/public-consultation-sepa-request-pay-scheme-rulebook

Atgādinām, ka Latvijas Banka pašlaik izstrādā Zibprasījumu servisu, kas būs atbilstošs SEPA RTP shēmai un savienots ar atbilstošu SEPA risinājumu, tādējādi nodrošinot plašu sasniedzamību. Serviss būs pieejams jau š.g. 4. ceturksnī.