en
Publicēts: 27.01.2017

Andris Tauriņš (Latvijas Bankas naudas drošības un tehnoloģiju eksperts): 

Šodien tika publiskota jaunākā statistika par situācija naudas drošības jomā eiro zonā, kas apstiprina, ka Latvija ir starp tām eiro zonas valstīm (kopā ar Igauniju, Kipru, Luksemburgu un Somiju), kurās ir vismazākais viltojumu skaits. 2016. gadā kopumā Latvijā pārbaudei nosūtīta un par viltotām atzīta 1577 naudas zīmes, t.sk. 300 monētas un 1277 banknotes. 2015. gadā Latvijā tika konstatētas 1483 viltotas naudas zīmes, t.sk. 353 monētas un 1130 banknotes.

Jaunākais Eirosistēmas pārskats liecina, ka eiro zonā kopumā 2016. gadā konstatēts būtisks viltojumu samazinājums. 2016. gadā kopumā konstatēti 686 tūkstoši viltotu banknošu (2016. gada 1. pusgadā – 331 tūkstotis, 2. pusgadā – 353 tūkstoši), salīdzinot ar 899 tūkstošiem 2015. gadā (2015. gada 1. pusgadā – 454 tūkstoši, 2. pusgadā – 445 tūkstoši).

Pērn Latvijā izplatītākie bija 50 eiro nomināla naudas zīmju viltojumi, kam sekoja 20 eiro banknotes un 2 eiro monētas. Apgrozībā bieži izmantoto 5 un 10 eiro nomināla naudas zīmju viltojumu skaits bija niecīgs, kas tostarp skaidrojams ar sekmīgo pāreju uz otrās, Eiropas sērijas banknotēm. Eiro zonā kopumā visbiežāk viltotās banknotes bija ar 50 eiro nominālu (42.5% no viltojumu skaita), kam sekoja 20 eiro banknotes (37.8%) un 100 eiro banknotes (9.7%).

Eiro zonā viltojumu skaits pret banknošu daudzumu apgrozībā ir niecīgs - 2016. gadā 686 tūkstoši viltojumu pret 19 miljardiem īstu banknošu (mazāk nekā 0.004%).

Eiro zonas centrālās bankas turpina darbu pie naudas drošības un dizaina uzlabošanas. Šā gada 4. aprīlī pie eiro zonas iedzīvotājiem un uzņēmējiem nonāks jaunā Eiropas sērijas 50 eiro banknote. Tā papildinās mums Latvijā un eiro zonā jau ierastās 5, 10 un 20 eiro nominālu banknotes ar atjaunotu dizainu un uzlabotām drošības pazīmēm, par ko Latvijas Banka plaši informēs sabiedrību.

Gan eiro monētas, gan banknotes ir labi aizsargātas pret viltošanu, tomēr tas nenozīmē, ka cilvēki var zaudēt modrību. Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti iepazīt naudas zīmju dizainu un drošības pazīmes - viltojumu kvalitāte (it īpaši monētām) pārsvarā ir zema, un pietiek aptaustīt, apskatīt un pagrozīt banknoti vai aplūkot rūpīgāk monētu, lai atpazītu viltotu naudas zīmi. Aizdomu gadījumā naudas zīmes var nodot īstuma pārbaudei Latvijas Bankas kasēs Rīgā, K.Valdemāra ielā 1B, filiālē Liepājā, Teātra ielā 3, kā arī tuvākajā policijas iecirknī.

2016. gada 1. jūlijā Latvijas Bankā darbu uzsāka vienotais naudas pārbaudes centrs. Ja iepriekš naudas viltojumu pārbaudes tika veiktas gan Latvijas Bankā, gan policijas struktūrās, tagad visa aizdomīgā nauda nonāk Latvijas Bankas naudas laboratorijā, kur tiek veiktas visas eiro un citu valūtu banknošu un monētu ar viltojumu pazīmēm pārbaudes.

Lēmums apvienot naudas viltojumu pārbaudes funkcijas vienā institūcijā – Latvijas Bankā – pieņemts, lai nodrošinātu efektīvu cīņu ar naudas viltošanu, veicinātu eiro viltojumu savlaicīgu atklāšanu, veiktu efektīvāku identifikāciju un analīzi, kā arī nodrošinātu ātru informācijas apriti par viltojumiem. Šo darbību optimizācija ļaus Latvijai efektīvāk pildīt savas starptautiskās saistības naudas drošības jomā.