en
Publicēts: 21.07.2017
  •       2017. gada 1. pusgadā no apgrozības izņemts 331 000 viltotu eiro banknošu.
  •       Apmēram 85% viltojumu veido 20 eiro un 50 eiro banknotes.
  •       Visas eiro banknotes var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.
  •       eiro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.

2017. gada 1. pusgadā no apgrozības izņemts aptuveni 331 000 viltotu eiro banknošu (mazāk nekā 2016. gada 2. pusgadā). Tādējādi iespēja saņemt viltotu banknoti ir ļoti maza. Viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu, kas kopš to ieviešanas nemitīgi pieaudzis straujākā tempā nekā IKP. Piemēram, 2016. gadā apgrozībā esošo eiro banknošu skaits un vērtība pieauga attiecīgi par aptuveni 7.0% un 3.9%. Pašlaik apgrozībā ir vairāk nekā 20 mljrd. eiro banknošu, kuru kopējā vērtība pārsniedz 1.1 trlj. eiro.

Tālāk tabulā atspoguļotas pusgada tendences.

Periods

1/2014

2/2014

1/2015

2/2015

1/2016

2/2016

1/2017

Viltojumu skaits

331 000

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

Dalījums pēc nominālvērtības

Nominālvērtība

5 eiro

10 eiro

20 eiro

50 eiro

100 eiro

200 eiro

500 eiro

Procentuālais dalījums

1.0%

2.4%

36.9%

47.6%

9.0%

1.6%

1.5%

2017. gada 1. pusgadā:

  •       Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 eiro un 50 eiro banknotes. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja 85% no visiem viltojumiem;
  •       Vairums (96.7%) viltojumu atklāts eiro zonas valstīs. Aptuveni 2.3% atklāti ārpus eiro zonas esošajās ES dalībvalstīs un 1.0% – citos pasaules reģionos.

Pārbaudiet savas eiro banknotes!

Kopš pirmā izlaiduma eiro banknošu nonākšanas apgrozībā Eirosistēma, t.i., ECB un 19 eiro zonas valstu nacionālās centrālās bankas, vienmēr mudinājušas iedzīvotājus būt modriem, saņemot banknotes. Banknotes var vienkārši pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot, kā aprakstīts ECB interneta vietnes sadaļā par eiro un nacionālo centrālo banku interneta vietnēs. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – savas valsts centrālo banku vai savu banku. Eirosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes cīņā pret naudas viltošanu.

Eirosistēma veic dažāda veida komunikāciju, lai palīdzētu sabiedrībai atpazīt īstas un viltotas banknotes, kā arī palīdzētu profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Eirosistēmas uzdevums ir nodrošināt eiro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknotes ir vēl drošākas un palīdz saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

Jaunā 50 eiro banknote ar inovatīviem pretviltošanas elementiem tika laista apgrozībā 2017. gada 4. aprīlī. Banknošu iekārtu ražotāji un citi piegādātāji arī turpmāk saņems Eirosistēmas atbalstu skaidrās naudas apstrādes iekārtu un autentiskuma noteikšanas iekārtu pielāgošanā jaunajai banknotei. Ja kāda iekārta joprojām nepieņem šo banknoti, tās operatoram/īpašniekam nekavējoties jāsazinās ar iekārtas piegādātāju vai ražotāju.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Miltenī-Torstensones (Eszter Miltényi-Torstensson; tālr. +49 69 1344 8034).


 

Latvijā stabili zems naudas viltojumu skaits