en
Aktualizēts: 01.03.2013

Gandrīz 20 gadu ar jubilejas un piemiņas monētu starpniecību Latvijas Banka veido stāstu par Latviju, tās vēsturiskajām, kultūras un emocionālajām vērtībām nacionālā un starptautiskā kontekstā, radot monētas ar netradicionālu māksliniecisko, tehnisko vai tematisko risinājumu. Ne mazāk svarīgs arvien bijis šo monētu mākslinieciskais veidols.

Sagaidot atjaunotā lata jubilejas gadu, Latvijas Banka aicināja izstrādāt priekšlikumus satura un dizaina ziņā inovatīvai monētai, ko paredzēts laist apgrozībā 2013. gada decembrī.

Konkursam tika iesniegti 53 darbi. Izskatot iesniegtos priekšlikumus, žūrija nolēma:

 1. 1. vietu piešķirt darbam Nr. 34. ar devīzi "360" (Paulis Liepa);
 2. piešķirt divas 2. vietas darbiem:
  • darbam Nr. 3 ar devīzi "Jauna valsts" (Māris Subačs un Armands Grundulis);
  • darbam Nr. 11 ar devīzi "izaugsmes koks" (Mārtiņš Rozenfelds)
 3. 3. vietu nepiešķirt nevienam.
 4. Piešķirt 3 veicināšanas prēmijas:
  • darbam Nr. 48 ar devīzi "Sakta" (Luize Anna Pētersone);
  • darbam Nr. 30 ar devīzi "Vērtību monēta" (Ivo Grundulis);
  • darbam Nr. 33 ar devīzi "Ziedu monēta" (Solvita Rulle-Bobrova)
 5. Starp desmit labākajiem ierindot:
  • darbu Nr. 2 ar devīzi "Es gribu lasīt" (Karina Sokolova);
  • darbu Nr. 21 ar devīzi "Lata laiks" (Kristaps Gulbis);
  • darbu Nr. 26 ar devīzi "1903" (Ilze Lībiete);
  • darbu Nr. 40 ar devīzi "Teiciens par latu" (Lāsma Lagzdiņa).