en
Publicēts: 01.01.2013

Līči, šaurumi, straumes un salas kliedē, smalcina un vieno jūras ietekmi uz krasta ļaužu ikdienu un mentalitāti. Krastā dzīvojošie agrāk vai vēlāk uzbūvē kuģi un dodas jūrā meklēt citurieni, Laimas zemi. Savukārt pamalē ieraudzīta svešzemnieku bura liek nodrebēt gaidās un nojausmās.

Četri kuģi uz četrām monētām starptautiskās monētu programmas "Kuģniecības vēsture" ietvaros stāsta par Latvijas un jūras attiecību spožiem mirkļiem. Rīgas kuģis ir liecinieks baltu un līvu cilšu pirmajai saskarsmei ar kristīgo Eiropu. Fregate Gekrönte Ehlendt vēsta par Kurzemes un Zemgales hercogisti. Tās būvētie kuģi spēja sasniegt Āfriku un Vidusameriku. Gafelšoneris Julia Maria pieder XIX gs. otrajai pusei, kad latviešu meistaru būvētie burinieki bija sastopami vai visās pasaules ostās. Savukārt ledlauzis Krišjānis Valdemārs demonstrē 1918. gada 18. novembrī neatkarību pasludinājušās un grūtās cīņās to nosargājušās Latvijas valsts optimismu un apņēmību, veidojot savu floti.

Latvija, jūra un kuģi. Gadsimtiem vienoti jēdzieni. Sudraba un zelta monētās iekalta ne tikai kuģniecības vēsture - tā ir arī Latvijas gaita laiku lokos.

 

Rīgas kuģis Fregate "Gekrönte Ehlendt"
Rīgas kuģis
Grieze
Fregate
Fregate
Gafelšoneris "Julia Maria" Ledlauzis "Krišjānis Valdemārs"
Rīgas kuģis
Grieze
Ledlauzis
Ledlauzis

Monētas kaltas Šveicē, kaltuvē Valcambi SA.