en
Aktualizēts: 15.06.2011

Hanzas savienības (Unio hanseatica, hanseatischer Bund) aizsākumi meklējami 13. gadsimtā, kad vācu pilsētas Hamburga un Lībeka noslēdza līgumu par tirgošanās nosacījumiem Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā. Pamazām izveidojās savienība, kas savos ziedu laikos 14. gadsimtā un 15. gadsimta pirmajā pusē vienoja desmitiem pilsētu ap Baltijas jūru un tās tuvumā, t.sk. astoņas arī tagadējā Latvijas teritorijā: Rīgu, Cēsis, Valmieru, Koknesi, Straupi, Limbažus, Kuldīgu un Ventspili. Viduslaikos būtisks bija ne tik daudz pilsētas lielums un iedzīvotāju skaits, cik aristokrātisko pilsētas valdītāju spēks un vara, kas piesaistīja arī tirgotājus un noteica attiecīgās teritorijas sabiedrisko un militāro nozīmi.
Hanzas savienības uzdevums bija aizsardzība - gan pret sirotājiem, zagļiem un jūras laupītājiem, gan darījumu jomā - pret ārpus savienības esošo zemju un pilsētu tirdzniecisko ekspansiju. Hanzas tiesības noteica dalībpilsētu kopīgos pienākumus un regulēja to saimnieciskās attiecības. Paturot prātā laika nobīdi un atšķirību starp viduslaiku un mūsdienu izpratni par darījumu ētiku, uzņēmējdarbības vidi un prioritārajām vērtībām, tomēr var sacīt, ka Hanzas savienība bija kā priekšnojauta par 20. gadsimtā izveidoto Eiropas Savienību. Pilsētas, kuras tajā ietilpa, jutās vairāk vai mazāk aizsargātas, daļa tirdzniecībā iesaistīto jutās pietiekami pārliecināti un solidāri, bija iespējams baudīt stabilitātes un pārticības augļus.
Mūsdienās atjaunotā Hanzas savienība ir galvenokārt labas gribas zīme, tā ir simboliska medaļa pie viena Eiropas reģiona goda svārka. Taču šī medaļa nav absūbējusi, jo tās izcelsmes pamatā ir īsts zelts, īsti sviedri un īstas asinis - cilvēces vēstures patiesie būvmateriāli.

Somijas kaltuves Rahapaja Oy organizētās starptautiskās monētu programmas "Hanzas pilsētas" ietvaros Latvijas Banka iecerējusi izlaist katrai no Latvijas Hanzas pilsētām veltītu monētu.

Cēsis Koknese Kuldīga
Cēsis
Cēsis
Koknese
Koknese
Kuldīga
KuldīgaLimbaži Straupe Rīga
Limbaži
Limbaži
Straupe
Straupe
Riga_Hanza_av
Riga_Hanza_revValmiera Ventspils
Valmiera
Valmiera
Ventspils
Ventspils