en
Publicēts: 01.01.2013

1990. gada 2. martā Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma lēmumu "Par Latvijas Banku", kas noteica, ka Latvijas PSR tiek dibināta (faktiski - atjaunota) Latvijas Banka - centrālā banka ar naudas emisijas tiesībām. Taču tikai pēc 1990. gada 4. maija Deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu un PSRS sabrukuma ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991. gada 3. septembra lēmumu "Par Latvijas Republikas teritorijā esošo banku iestāžu reorganizāciju" Latvijas Banka kļuva par reālu centrālo un emisijas banku. Šo statusu galīgi nostiprināja 1992. gada 19. maijā pieņemtie Latvijas Republikas likumi "Par bankām" un "Par Latvijas Banku".

1990. gada 31. jūlijā Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma lēmumu "Par Latvijas Republikas naudas sistēmas izveidošanas programmu". Latvijas Banka uzsāka Latvijas nacionālās valūtas atjaunošanu. Tika izveidota Latvijas Republikas Naudas reformas komiteja, kas 1992. gada 4. maijā pieņēma lēmumu par Latvijas Bankas pagaidu naudas zīmes - Latvijas rubļa - laišanu apgrozībā. 1993. gadā apgrozībā tika ieviesta Latvijas Republikas nacionālā valūta - lats.1992. gads

4. maijs
Latvijas Republikas Naudas reformas komiteja pieņēma lēmumu Nr. 1 "Par Latvijas rubļu ieviešanu apgrozībā".

Latvijas Republikas Naudas reformas komitejas lēmums Nr.1 Latvijas Republikas Naudas reformas komitejas lēmums Nr.1 (dokumenta pirmā lapa)

7. maijs
Apgrozībā laists Latvijas rublis. Latvijas rublis (averss)
Latvijas rublis (averss)


19. maijs
Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma likumus "Par bankām" un "Par Latvijas Banku".

6. jūlijs
Latvijas Republikas Naudas reformas komiteja pieņēma lēmumu Nr. 2 "Par Latvijas rubļa kā vienīgā obligāti pieņemamā maksāšanas līdzekļa noteikšanu Latvijas Republikā".
Latvijas Republikas Naudas reformas komiteja pieņēma lēmumu Nr. 3 "Par rubļa kā minimālās maksāšanas vienības noteikšanu".

13. jūlijs
Pārtraukta PSRS sīknaudas ­ monētu apgrozība Latvijā.

20. jūlijs
Latvijas rublis kļuva par vienīgo oficiālo apgrozībā esošo maksāšanas līdzekli.

31. augusts
Latvijas Republikas Naudas reformas komiteja pieņēma lēmumu Nr. 4 "Par garantijām, pārejot uz nacionālo naudas vienību ­ latu".1993. gads

12. februāris
Latvijas Republikas Naudas reformas komiteja pieņēma lēmumu Nr. 5 "Par piecu latu naudas zīmes laišanu apgrozībā".

Latvijas Republikas Naudas reformas komitejas lēmums Nr.5 Latvijas Republikas Naudas reformas komitejas lēmums Nr.5

5. marts
Sākās piecu latu papīra naudas zīmes emisija, nosakot, ka tās vērtība atbilst 1 000 Latvijas rubļiem (1 LVL = 200 LVR). Sākās 500 Latvijas rubļu naudas zīmju izņemšana no apgrozības. 5 lati

16. marts
Latvijas Republikas Naudas reformas komiteja pieņēma lēmumu Nr. 6 "Par piecdesmit santīmu, viena un divu latu monētu laišanu apgrozībā". 50 santīmu 1 lats 2 lati

25. marts
Latvijas Banka laida apgrozībā viena lata monētu. Sākās 200 Latvijas rubļu naudas zīmes izņemšana no apgrozības.

15. aprīlis
Latvijas Banka laida apgrozībā divu latu monētu.

22. aprīlis
Latvijas Banka laida apgrozībā piecdesmit santīmu monētu.

27. maijs
Latvijas Republikas Naudas reformas komiteja pieņēma lēmumus Nr. 7 "Par pāreju uz latu" un Nr. 8 "Par visa veida nodokļu, nodevu un nenodokļu maksājumu kārtošanu latos un santīmos".

Latvijas Republikas Naudas reformas komitejas lēmums Nr.7 Latvijas Republikas Naudas reformas komitejas lēmums Nr.7

28. jūnijs
Latvijas Banka sāka emitēt desmit un divdesmit latu naudas zīmes un viena, divu, piecu, desmit un divdesmit santīmu monētas.
Stājās spēkā noteikums, ka visas cenas, tarifi un kontu atlikumi pārrēķināmi un izsakāmi latos pēc kursa 1 LVL = 200 LVR, kā arī aizliegums tirdzniecības un pakalpojumu organizācijās uzrādīt cenas ārvalstu valūtās.
10 latu 20 latu


14. septembris
Latvijas Banka izdeva rīkojumu Nr. 11 "Par Latvijas rubļu pilnīgu izņemšanu no apgrozības" (ar 1993. gada 18. oktobri).

18. oktobris
Latvijas rublis pārstāja būt maksāšanas līdzeklis, bet Latvijas Banka turpināja Latvijas rubļus bez ierobežojumiem mainīt pret latiem.1994. gads
8. aprīlis
Latvijas Banka izdeva rīkojumu Nr. 17 "Par piecdesmit un simts latu laišanu apgrozībā" (sākot ar 1994. gada 2. maiju).

13. maijs
Latvijas Bankas padome pieņēma lēmumu "Par Latvijas rubļu maiņas pārtraukšanu" (sākot ar 1994. gada 1. jūliju).1998. gads
16. jūlijs
Latvijas Bankas padome pieņēma lēmumu, sākot ar 1998. gada 20. jūliju, laist apgrozībā 500 latu naudas zīmes.