en
Publicēts: 01.01.2013

Izmēri: diametrs - 15.65 mm, svars - 1.60 g
Materiāls: kaparota dzelzs
Mākslinieki Gunārs Lūsis un Jānis Strupulis.

1 s - averss 1 s - reverss

Monētas priekšpuse (averss)
Centrā Latvijas mazā valsts ģerboņa attēls. Tam apkārt lokveidā uzraksts LATVIJAS REPUBLIKA • 1992, 1997, 2003, 2005, 2007 vai 2008.

Monētas aizmugure (reverss)
Centrā skaitlis 1, apakšā puslokā uzraksts SANTĪMS. Skaitļa labajā un kreisajā pusē etnogrāfiska saulīte. Monētas augšpusē no saulītes līdz saulītei pieci pusloki (darba cēliena simbols).

Monētas josta - gluda.