en
Publicēts: 13.01.2017

Latvijas Banka ir izsludinājusi ideju konkursu māksliniekiem un mākslas studentiem par priekšlikumiem sižeta, dizaina un/vai tehniskā izpildījuma ziņā inovatīvai monētai, ko paredzēts izlaist 2017. gada decembrī.

Inovatīvas euro kolekcijas monētas dizaina izstrādes atklātā konkursa nolikums

1. Turpinot Latvijas un vispārcilvēcisko vērtību mūsdienīgu interpretāciju, Latvijas Banka aicina izstrādāt priekšlikumus sižeta, dizaina un/vai tehniskā izpildījuma ziņā inovatīvai monētai, ko paredzēts izlaist 2017. gada decembrī.

2. Konkursā aicināti piedalīties mākslinieki un mākslas studenti.

3. Konkursa darbam jāatbilst šādām prasībām:

3.1. jāiesniedz numismātikā īpašas monētas dizaina priekšlikums – sižets un grafiskais risinājums. Iesniedzami monētas aversa un reversa zīmējumi (apaļai monētai laukuma diametrs – 150 mm vai analogs laukuma izmērs citas formas monētai) un to samazinājumi reālajā iecerētajā izmērā (apaļai monētai laukuma diametrs 20–40 mm vai analogs laukuma izmērs citas formas monētai). Vizuālā materiāla snieguma veids – pēc mākslinieka izvēles, ievērojot vispārpieņemtus virsmas apstrādes veida attēlojuma principus, uz A4 formāta lapām. Priekšlikumu skaits nav ierobežots;

3.2. kompozīcijā jāiekļauj uzraksti "5 euro" un "Latvija" (ja valsts nosaukums neiekļaujas grafiskajā kompozīcijā un ja monētai paredzēta apaļa forma, šo nosaukumu iespējams iegravēt uz monētas jostas), gadskaitlis "2017". Kompozīcijā var iekļaut arī citus uzrakstus, ja tie nepieciešami monētas sižetam. Zīmējumiem jāpievieno īss saturiskās un dizaina koncepcijas skaidrojums, ja nepieciešams – tehniskā izpildījuma apraksts, tehniskais zīmējums, formas veidojuma projekts u.tml.;

3.3. zīmējumiem jābūt tehniski īstenojamiem.

4. Konkursa darbus vērtēs Latvijas Bankas monētu dizaina komisija.

5. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirta vienreizēja prēmija šādā apmērā (pirms likumā paredzēto nodokļu samaksas):

5.1. viena prēmija pirmās vietas ieguvējam – 2 500 euro;
5.2. viena prēmija otrās vietas ieguvējam – 1 500 euro;
5.3. viena prēmija trešās vietas ieguvējam – 1 000 euro;
5.4. trīs veicināšanas prēmijas – 400 euro katra.

6. Pamatojoties uz konkursa darbu novērtējumu, Latvijas Bankas monētu dizaina komisijai ir tiesības prēmijas nepiešķirt, samazināt to skaitu vai tās sadalīt.

7. Ja godalgotajam darbam ir divi vai vairāki autori, piešķirtā prēmija tiek sadalīta vienādās daļās atbilstoši autoru skaitam.

8. Konkursa rezultāti tiks publiskoti līdz 2017. gada 31. martam Latvijas Bankas interneta vietnē (www.bank.lv).

9. Ar autoru (autoriem), kura (kuru) konkursa darbu (darbus) nolems īstenot, Latvijas Banka slēgs papildu līgumu par monētas aversa un reversa grafiskā risinājuma pilnīgu izstrādi un sagatavošanu formas veidošanai.

10. Detalizētāku informāciju par veicamo darbu sniedz Latvijas Bankas monētu dizaina komisijas priekšsēdētāja vietnieks Laimonis Šēnbergs (tālrunis 67022736).

11. Konkursa darbi jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personiski Latvijas Bankā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā (tālrunis 67022493) līdz 2017. gada 13. februāra (pasta zīmogs, ja darbus sūta pa pastu) plkst. 12.00. Pēc 2017. gada 13. februāra plkst. 12.00 iesniegtie darbi netiks izskatīti. Zīmējumiem jāpievieno slēgta aploksne ar autora vārdu, uzvārdu, adresi un tālruņa numuru. Uz aploksnes un zīmējumiem jānorāda darba devīze.

12. Konkursa darbus, kas netiks prēmēti, to autori varēs saņemt atpakaļ Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes Monētu daļā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā (tālrunis 67022493) 1 (viena) mēneša laikā pēc konkursa rezultātu publiskošanas. Prēmētie konkursa darbi paliek Latvijas Bankas īpašumā.

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietniece                                                            I. Posuma