Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Banka izsniedz kapitālsabiedrībām licences (atļaujas) ārvalstu valūtu skaidrā naudā pirkšanai un pārdošanai (valūtas maiņai) un kontrolē kapitālsabiedrību darbību.

Licences izsniedz Latvijas Bankas licencēšanas komisija 

Licenču saraksts
aktualizēts 16.04.2018.

List of sites licensed by Latvijas Banka where purchasing and selling cash foreign currencies in the Republic of Latvia is carried out
updated 16.04.2018.

Latvijas Bankas piemērotās sankcijas

Ārvalstu valūtu skaidrās naudas mēneša pārskatus iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot Nebanku statistikas informācijas sistēmu

Tiesību akti 

Veidlapas

 

Zināšanai!