en
Aktualizēts: 25.09.2020

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Banka izsniedz kapitālsabiedrībām licences (atļaujas) ārvalstu valūtu skaidrā naudā pirkšanai un pārdošanai (valūtas maiņai) un kontrolē kapitālsabiedrību darbību.

Licences izsniedz Latvijas Bankas licencēšanas komisija  

Licenču reģistrs aktualizēts 25.09.2020.

2020. gadā anulēto licenču reģistrs aktualizēts 25.09.2020.

Latvijas Bankas piemērotās sankcijas

Ārvalstu valūtu skaidrās naudas mēneša pārskatus iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot Nebanku statistikas informācijas sistēmu

Tiesību akti 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana kapitālsabiedrībās

Veidlapas

 

Zināšanai!