1-IB Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem

1-IB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (54.50 Kb)

1-IB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (130.02 Kb)

Sagatavo un iesniedz komersants, kurš saņem maksājumus no nerezidentiem, kuru apjoms pārrēķināts eiro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu darījuma datumā, ir vienāds vai pārsniedz 10 000 eiro.

Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

6702 2568
6702 2580
6702 2581

1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskats

1-MB ceturkšņa veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (112.44 Kb)

1-MB ceturkšņa veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (1.05 Mb)

Sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi.

Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022715
67022581
 

Papildinformācija 1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata sagatavošanai:

Savstarpējo saišu noteikšana tiešo investīciju grupas ietvaros  

2-MB Ilgtermiņa ārējie aizņēmumi

2-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (164.00 Kb)

2-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem   (293.39 Kb)

Sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, ja norādījusi informāciju 1-MB "Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata" 2110., 3090., 4120 vai 5140. rindā.

"Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022715
67022581
 

Papildinformācija 2-MB Ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskata sagatavošanai:

Savstarpējo saišu noteikšana tiešo investīciju grupas ietvaros

   

1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskats

1-MB gada veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem   

1-MB gada veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  

Sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi.

"Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022715
67022581

Papildinformācija 1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata sagatavošanai:

Savstarpējo saišu noteikšana tiešo investīciju grupas ietvaros   (67.50 Kb)

3-MB Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats

3-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (96.00 Kb)

3-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (183.05 Kb)

Sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kura sniegusi vai saņēmusi transporta pakalpojumus vai sniegusi starpniecības pakalpojumus.

"Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata (3-MB)" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022568
67022581

Papildinformācija 3-MB "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanai :

4-MB Pakalpojumu ceturkšņa pārskats

           

4-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (83.50 Kb)

4-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (159.46 Kb)

Sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kura sniegusi nerezidentam vai saņēmusi no nerezidenta pakalpojumus.

"Pakalpojumu ceturkšņa pārskata (4-MB)" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022581
67022568

5-MB Mēneša pārskats par privātpersonu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs

5-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (76.50 Kb)

5-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (154.41 Kb)

Sagatavo un iesniedz komersants, kurš nodarbojas ar starpniecību Latvijas Republikas pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju līgumu noslēgšanā ar ārvalstīs reģistrētiem darba devējiem.

"Mēneša pārskata par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs (5-MB)" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022716
67022581

Datu iesniegšanas kalendārs

Maksājumu bilances statistika

VSPARK/UPDK kods Pārskata nosaukums Iesniegšanas termiņš Periodiskums
Jāiesniedz, ja pārskata mēnesī ir saņemti ienākošie ārējie maksājumus (atsevišķi par katru iekšzemes banku)
VSPARK 27002055 Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem 5. darbadiena M
Jāiesniedz, ja no Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Maksājumu bilances statistikas daļas saņemts rakstisks paziņojums par iekļaušanu izlases apsekojumā
VSPARK 27002051 Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002052 Ilgtermiņa ārējie aizņēmumi 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002057 Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002056 Pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002053 Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskats 5. aprīlis pēc gada beigām G
VSPARK 27002063 Mēneša pārskats par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs 15. datums M

N – nedēļas informācija.
M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija.
P – pusgada informācija.  

Komercsabiedrību sniegto datu izmantošana