1922. gada 19. septembrī Latvijas valdība ar Satversmes sapulces dotām pilnvarām pieņēma Latvijas Bankas statūtus. Šī paša gada 1. novembrī Latvijas Banka reāli uzsāka darbību, kas uzskatāma par Latvijas Bankas dzimšanas dienu. 

2012. gada 1. novembrī Latvijas Banka rīko svinīgu tās 90 gadu vēstures pasākumu, laižot klajā grāmatu "Latvijas Bankai XC" – astoņu autoru veiktu pētījumu apkopojumu par centrālās bankas vēsturi tautsaimniecības pārmaiņu kontekstā. Pasākumā tiks atklātas arī mazāk zināmas lappuses no nacionālās valūtas – lata – dizaina vēstures.

Kopā ar klātesošajiem centrālās bankas un lata vēsturē ielūkosies Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs, grāmatas priekšvārda autors P. Raudseps, akadēmiķis J. Stradiņš, Britu karaliskās kaltuves pārstāvji.

Pasākums notiks 1. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 1B – pretējā ielas pusē bankas galvenajai ēkai.

Pasākuma apmeklējums ir ar ielūgumiem un akreditētiem plašsaziņas līdzekļiem.

Informācija medijiem
Reģistrācija: – līdz 2012. gada 30. oktobrim, darba dienas beigām pa e-pastu presesdienests@bank.lv.
Kontaktiem: Mārtiņš Grāvītis; presesdienests@bank.lv.; +371 67022349.