en
Publicēts: 01.01.2013

Kārlis BauzeKārlis Bauze
Latvijas Bankas Valūtas operāciju pārvaldes
Darījumu un investīciju daļas
ārvalstu rezervju portfeļa vadītājs

Kas ir SDR?  
SDR (Special Drawing Rights - Speciālās aizņēmuma tiesības; valūtas kods - XDR) ir norēķinu vienība, ko 1969. gadā izveidoja Starptautiskais Valūtas fonds (SVF; papildinformācijai sk. šīs institūcijas interneta lapu - http://www. imf.org) nolūkā papildināt SVF dalībvalstu valūtas rezervju uzkrāšanas instrumentu klāstu. SDR ir sintētiska valūta - tā pastāv tikai banku kontos, nevis kā skaidrā nauda (banknotes un monētas).


Kas ir SDR valūtu grozs?  
SDR vērtību nosaka, izmantojot valūtu grozu. Pirms 1999. gada 1. janvārī bezskaidrās naudas norēķinos tika ieviests eiro, SDR valūtu grozā bija ietvertas piecas valūtas - ASV dolārs, Vācijas marka, Francijas franks, Lielbritānijas sterliņu mārciņa un Japānas jena. Pašlaik tajā iekļautas četras valūtas - ASV dolārs, eiro, Lielbritānijas sterliņu mārciņa un Japānas jena.

SDR valūtu groza sastāvs tiek revidēts ik pēc pieciem gadiem, lai nodrošinātu attiecīgajā brīdī pasaules tirdzniecībā un finanšu darījumos visvairāk izmantotās valūtas iekļaušanu tajā. Katrai SDR valūtu grozā ietilpstošajai valūtai ir noteikts īpatsvars, kas atspoguļo šīs valūtas nozīmību starptautiskajos darījumos.


Kā nosaka SDR kursu?  
SDR vērtību ASV dolāros nosaka, izmantojot noteikto katras valūtas vienību skaitu SDR valūtu grozā un izsakot tās vērtību ASV dolāros. Saskaitot SDR valūtu groza katras valūtas ekvivalentu ASV dolāros, iegūst 1 SDR vērtību ASV dolāros. 2000. gada 24. oktobrī 1 SDR vērtība bija 1.2808 ASV dolāri.

Katras valūtas vienību skaitu SDR valūtu grozā nosaka reizi piecos gados. Izņēmums bija 1999. gada 1. janvāris, kad tika ieviests eiro. Eiro vienību skaits SDR valūtu grozā pašlaik ir 0.3519.  

Valūta  

Valūtas vienību skaits SDR valūtu grozā  

Valūtas kurss * 24.10.2000.  

ASV dolāru ekvivalents  

ASV dolārs  

0.5821  

1.000

0.5821

Eiro  

0.3519  

0.8375

0.2947

Japānas jena  

27.2000  

0.009255

0.2517

Lielbritānijas sterliņu mārciņa 

0.1050  

1.4505

0.1523

* Kurss - ASV dolāri par valūtas vienību.


Kā Latvijas Banka nosaka ārvalstu valūtu kursu?  
Lats ir piesaistīts SDR valūtu grozam, un 1 SDR atbilst 0.7997 latiem. Šāds kurss ir spēkā ar 1994. gada 12. februāri. Zinot SDR kursu attiecībā pret ASV dolāru un SDR kursu attiecībā pret latu, viegli noteikt ASV dolāra kursu (piemēram, 2000. gada 24. oktobrī 1 ASV dolārs atbilda 0.6244 latiem). Latvijas Banka pārējo valūtu kursus nosaka, izmantojot lata un ASV dolāra attiecību un ASV dolāra kursu attiecībā pret citām valūtām.


Kas mainīsies 2001. gada 1. janvārī?  
SVF 2000. gada oktobrī nolēma ar 2001. gadu mainīt SDR valūtu grozā ietilpstošo valūtu īpatsvarus un noteikt jaunu katras valūtas vienību skaitu. SVF jau izstrādājis pārmaiņu īstenošanas mehānismu. 2000. gada 29. decembrī SVF noteiks turpmākajiem pieciem gadiem nemainīgu SDR valūtu groza valūtu vienību skaitu, pamatojoties uz SVF noteiktajiem jaunajiem valūtu īpatsvariem SDR valūtu grozā un valūtu kursu 2000. gada pēdējos trīs mēnešos.

ASV dolāram un Lielbritānijas sterliņu mārciņai noteiktais jaunais īpatsvars SDR valūtu grozā ir tuvs šodienas situācijai valūtas tirgū, bet eiro un Japānas jenas īpatsvars būtiski atšķiras (sk. tabulu).


SDR valūtu grozā ietverto valūtu īpatsvari  

 

USD

EUR

GBP

JPY

SVF noteiktais īpatsvars 01.01.1996.  

39

32[1]

11

18

Situācija valūtas tirgū 
24.10.2000.  

45.45

23.01

11.89

19.65

SVF noteiktais īpatsvars 29.12.2000.  

45

29

11

15

[1] Francijas franka un Vācijas markas vienību skaita SDR valūtu grozā kopsumma.


Kā SDR valūtu grozā ietverto valūtu īpatsvara pārmaiņas ietekmēs latu?  
SDR un lata attiecība paliek nemainīga. Pašlaik grūti prognozēt, vai lata vērtība attiecībā pret ASV dolāru nedaudz palielināsies vai samazināsies. SDR valūtu grozā ietverto valūtu īpatsvara pārmaiņas varētu ietekmēt Latvijas Bankas noteikto valūtu kursu svārstību amplitūdu.


Valūtu kursu pārmaiņas (salīdzinājumā ar 24.10.2000.; %)  

Valūta   01.01.1995.  

29.01.1999.

Lietuvas lits attiecībā pret Vācijas marku

35

27

Igaunijas krona attiecībā pret ASV dolāru

-53

-38

Lats attiecībā pret ASV dolāru

-14

-8

Lats attiecībā pret Vācijas marku

24

20


Kā SDR valūtu grozā ietverto valūtu īpatsvara pārmaiņas skars Latvijas tautsaimniecību?  
Šīs pārmaiņas Latvijas tautsaimniecību skars maz vai neskars vispār. Iespējamās ārvalstu valūtu kursu pārmaiņas būs nenozīmīgas, jo lata piesaiste SDR valūtu grozam nodrošina lielāku lata stabilitāti nekā piesaiste atsevišķai ārvalstu valūtai. Kā liecina Igaunijas un Lietuvas pieredze, kuru nacionālās valūtas piesaistītas attiecīgi Vācijas markai un ASV dolāram, attiecīgo ārvalstu valūtu kursu svārstības dažādos laika periodos bijušas lielākas nekā Latvijas Bankas noteikto valūtu kursu svārstības.

Tas ļauj apgalvot, ka lata piesaiste SDR valūtu grozam ir optimāla no valūtu kursu svārstību viedokļa un zelta vidusceļš salīdzinājumā ar piesaisti vienai ārvalstu valūtai.