Publicēts: 22.01.2021.
  • 2020. gadā no apgrozības tika izņemti 460 000 viltotu eiro banknošu – tas bija vēsturiski neliels apjoms salīdzinājumā ar apgrozībā esošo banknošu skaitu.
  • Apmēram divas trešdaļas no šā apjoma veido 20 eiro un 50 eiro banknotes.
  • Euro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.
  • Visas eiro banknotes var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.

2020. gadā no apgrozības tika izņemti aptuveni 460 000 viltotu eiro banknošu (2. pusgadā – 220 000) – par 17.7% mazāk salīdzinājumā ar 2019. gadu. Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 eiro un 50 eiro banknotes. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja aptuveni divas trešdaļas no visiem viltojumiem. 94.5% viltojumu atklāti eiro zonas valstīs, bet 2.8% atklāti ārpus eiro zonas esošajās ES dalībvalstīs un 2.7% – citos pasaules reģionos.

Iespēja saņemt viltotu banknoti patiešām ir ļoti maza, jo viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar vairāk nekā 25 mljrd. eiro banknošu apgrozībā. 2020. gadā uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto banknošu tika atklāti 17 viltojumi – tas ir vēsturiski zems rādītājs (sk. tālāk tabulu).

No apgrozības regulāri tiek izņemti zemas kvalitātes viltojumi. Šos viltojumus var viegli konstatēt, jo tiem nav pretviltošanas elementu vai izmantoti slikti pretviltošanas elementu atdarinājumi. Kopš pirmā izlaiduma eiro banknošu nonākšanas apgrozībā Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 19 eiro zonas valstu nacionālās centrālās bankas, iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes. Banknotes var vienkārši pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot, kā aprakstīts attiecīgajā ECB interneta vietnes sadaļā un nacionālo centrālo banku interneta vietnēs. Eurosistēma arī palīdz profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Viltotu banknošu izmantošana maksājumiem ir krimināli sodāma un par to var saukt pie atbildības. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – savas valsts centrālo banku vai savu komercbanku. Eurosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes to cīņā pret naudas viltošanu.

Eurosistēmas uzdevums ir nodrošināt eiro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknotes ir vēl drošākas un palīdz saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

Ik gadu atklāto viltojumu skaits uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto banknošu

grafikā eiro viltojumi 2020. gadā samazinājušies

Pusgada dati

Periods

2/2017

1/2018

2/2018

1/2019

2/2019

1/2020

2/2020

Viltojumu skaits

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

240 000

220 000

Dalījums pēc nominālvērtības (2020)

Nominālvērtība

5 eiro

10 eiro

20 eiro

50 eiro

100 eiro

200 eiro

500 eiro

Procentuālais dalījums

2.3%

16.0%

36.3%

30.9%

10.3%

3.0%

1.2%

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).