en
Publicēts: 13.07.2020
  • Bulgārijas levas un Horvātijas kunas obligātās intervences kurss tika noteikts ar 2020. gada 13. jūliju pēc šo valūtu iekļaušanas VKM II.
  • ECB un nacionālās centrālās bankas panākušas vienošanos par obligātās intervences kursiem.
  • Eiro centrālais kurss un obligātās intervences kurss Dānijas kronai nav mainījies.

Papildus 2020. gada 13. jūlijā pieņemtajiem lēmumiem (sk. tā paša datuma Eiropas Savienības paziņojumus) par Bulgārijas levas un Horvātijas kunas centrālo kursu pret euro VKM II ietvaros šīm valūtām noteikts obligātās intervences kurss, kas stājas spēkā ar 2020. gada 13. jūliju un norādīts tālāk tabulā.

Obligātās intervences kursi noteikti, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) un Hrvatska narodna banka (Horvātijas Nacionālā banka) saskaņā ar 2006. gada 16. marta Nolīguma starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eiro zonas esošo dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kas nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (OV C 73, 25.03.2006., 21. lpp.), 1. panta 2. punktu.

Eiro centrālais kurss un obligātās intervences kurss Dānijas kronai nav mainījies.


VKM II pievienojušos dalībvalstu valūtu centrālie kursi pret euro un obligātās intervences kursi (spēkā ar 2020. gada 13. jūliju)

Valsts un valūta

 

EUR 1 =

Dānija
Dānijas krona (DKK) (nav mainījies)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža

7.62824
7.46038
7.29252

Bulgārija
Bulgārijas leva (BGN)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža

2.24920
1.95583
1.66246

Horvātija
Horvātijas kuna (HRK)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža

8.66468
7.53450
6.40433