en
Publicēts: 24.01.2020
  • 2019. gada 2. pusgadā no apgrozības tika izņemti 308 000 viltotu eiro banknošu.
  • Vairāk nekā 70% no šiem viltojumiem veidoja 20 eiro un 50 eiro banknotes.
  • Eiro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.
  • Visas eiro banknotes var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.

2019. gada 2. pusgadā no apgrozības tika izņemti aptuveni 308 000 viltotu eiro banknošu – par 22.7% vairāk nekā 2019. gada 1. pusgadā un par 17.6% vairāk nekā 2018. gada 2. pusgadā. Iespēja saņemt viltotu banknoti patiešām ir ļoti maza, jo viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu, kas kopš to ieviešanas (sk. datus par eiro banknotēm apgrozībā) nemitīgi pieaudzis straujāk nekā IKP. Ik gadu atklāto viltojumu skaits uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto banknošu ir ļoti neliels (sk. tālāk attēlu). Apgrozībā ir aptuveni 24 mljrd. eiro banknošu, kuru kopējā vērtība sasniedz 1.3 trlj. eiro.

Ik gadu atklāto viltojumu skaits uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto banknošu

ecb.pr200124.lv img0

Pusgada dati

Periods

2/2016

1/2017

2/2017

1/2018

2/2018

1/2019

2/2019

Viltojumu skaits

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

Dalījums pēc nominālvērtības 2019. gada 2. pusgadā

Nominālvērtība

5 eiro

10 eiro

20 eiro

50 eiro

100 eiro

200 eiro

500 eiro

Procentuālais dalījums

2.4%

13.5%

34.2%

36.5%

9.6%

1.4%

2.4%

  1. gada 2. pusgadā
  • Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 eiro un 50 eiro banknotes. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja vairāk nekā 70% no visiem viltojumiem.
  • Vairums (96.4%) viltojumu atklāts eiro zonas valstīs. Pārējie atklāti ārpus eiro zonas esošajās ES dalībvalstīs (3.0%) un citos pasaules reģionos (0.6%).

Pārbaudiet savas banknotes!

Pieaudzis no apgrozības izņemto zemas kvalitātes viltoto banknošu skaits. Šos viltojumus var viegli konstatēt, jo tajos izmantoti slikti pretviltošanas elementu atdarinājumi. Viltotu banknošu izmantošana maksājumiem ir krimināli sodāma un par to var saukt pie atbildības. Kopš pirmā izlaiduma eiro banknošu nonākšanas apgrozībā Eirosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 19 eiro zonas valstu centrālās bankas, iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes. Banknotes var vienkārši pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot, kā aprakstīts ECB interneta vietnes sadaļā par eiro un nacionālo centrālo banku interneta vietnēs. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – savas valsts centrālo banku vai savu komercbanku. Eirosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes to cīņā pret naudas viltošanu.

Eirosistēma veic dažāda veida komunikāciju, lai palīdzētu sabiedrībai atpazīt īstas un viltotas banknotes, kā arī palīdzētu profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Eirosistēmas uzdevums ir nodrošināt eiro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknotes ir vēl drošākas un palīdz saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.