en
Publicēts: 26.01.2018
  • 2017. gada 2. pusgadā no apgrozības tika izņemti 363 000 viltotu eiro banknošu.
  • Apmēram 85% viltojumu veido 20 eiro un 50 eiro banknotes.
  • Visas eiro banknotes var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.
  • eiro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.
  • joprojām visbiežāk tika viltotas 20 eiro un 50 eiro banknotes. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja apmēram 85% no visiem viltojumiem;
  • vairums (97.8%) viltojumu atklāts eiro zonas valstīs. Aptuveni 1.7% atklāti ārpus eiro zonas esošajās ES dalībvalstīs un 0.5% – citos pasaules reģionos.

2017. gada 2. pusgadā no apgrozības tika izņemti aptuveni 363 000 viltotu eiro banknošu – par 9.7% vairāk nekā 2017. gada 1. pusgadā un par 2.8% vairāk nekā 2016. gada 2. pusgadā. Iespēja saņemt viltotu banknoti ir ļoti maza. Viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu, kas kopš to ieviešanas nemitīgi pieaudzis straujākā tempā nekā IKP. Piemēram, 2017. gadā apgrozībā esošo eiro banknošu skaits un vērtība pieauga attiecīgi par aptuveni 5.9% un 4.0%. Pašlaik apgrozībā ir krietni vairāk nekā 21 mljrd. eiro banknošu, kuru kopējā vērtība pārsniedz 1.1 trlj. eiro.

Tālāk tabulā atspoguļotas pusgada tendences.

Periods

2/2014

1/2015

2/2015

1/2016

2/2016

1/2017

2/2017

Viltojumu skaits

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

Dalījums pēc nominālvērtības

Nominālvērtība

5 eiro

10 eiro

20 eiro

50 eiro

100 eiro

200 eiro

500 eiro

Procentuālais dalījums

1.0%

1.8%

35.2%

52.5%

6.5%

0.8%

2.2%

2017. gada 2. pusgadā

Pārbaudiet savas eiro banknotes!

Kopš pirmā izlaiduma eiro banknošu nonākšanas apgrozībā eirosistēma, t.i., ECB un 19 eiro zonas valstu nacionālās centrālās bankas, vienmēr mudinājušas iedzīvotājus būt modriem, saņemot banknotes. Banknotes var vienkārši pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot, kā aprakstīts ECB interneta vietnes sadaļā par eiro un nacionālo centrālo banku interneta vietnēs. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – savas valsts centrālo banku vai savu banku. eirosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes cīņā pret naudas viltošanu.

Eirosistēma veic dažāda veida komunikāciju, lai palīdzētu sabiedrībai atpazīt īstas un viltotas banknotes, kā arī palīdzētu profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Eirosistēmas uzdevums ir nodrošināt eiro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknotes ir vēl drošākas un palīdz saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

2019. gada 1. pusgadā eirosistēma plāno vienlaikus emitēt jauno 100 eiro un 200 eiro banknoti – Eiropas sērijas pēdējo divu nominālvērtību banknotes. eirosistēma rīkos informācijas kampaņu sabiedrībai un profesionālajiem skaidrās naudas apstrādātājiem par šo jauno banknošu, kurās būs izmantoti daži jauni pretviltošanas elementi, ieviešanu. Banknošu iekārtu ražotāji un citi piegādātāji arī turpmāk saņems eirosistēmas atbalstu skaidrās naudas apstrādes iekārtu un autentiskuma noteikšanas iekārtu pielāgošanā jaunajām banknotēm.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Miltenī-Torstensones (Eszter Miltényi-Torstensson; tālr. +49 69 1344 8034).


Latvijas Bankas komentārs par viltojumiem Latvijā